VILPE IO on tuotesertifioinnin kärkijoukkoa uuden SERT R072 -sertifikaatin myötä

VILPE IO 125 ja VILPE IO 160 ovat markkinoiden ensimmäisiä seinäpuhalluselementtejä, jotka täyttävät vaatimukset sertifikaatissa SERT R072: Jäteilman seinäpuhalluslaite. Asuntoilmanvaihdon jäteilman seinäpuhalluksen ja ulkoilman sisäänoton laitevaatimukset.

Ilmanvaihtoratkaisu seinäpuhalluksen avulla sallittiin 2018. Seinäpuhallusta käytetään kerrostaloissa, jos kanaviston rakentaminen ja putkien vienti katolle ei ole mahdollista. Aikaisemmin seinäpuhallusratkaisuja ei ollut käytössä ja rakennusalalta puuttuivatkin sertifioinnit tuotteiden toimivuuden takaamiseksi. Sen vuoksi Eurofins Expert Services toi käyttöön vapaaehtoisen seinäpuhalluslaitteiden tuotesertifikaatin.

”Tuotesertifikaatti helpottaa asiakasta ja valvovaa viranomaista määrittämään, että tuote soveltuu tarkoitukseensa. Sertifikaatin myöntämisen suhteen VILPE IO on kehityksen kärjessä. Sen saaminen ensimmäisten joukossa osoittaa, että tuotesuunnittelussa on onnistuttu ja VILPE IO on sopiva tuote seinäpuhallukseen”, VILPEn tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti sanoo.

Jäteilma ja rakennukseen otettava ulkoilma eivät sekoitu

Sertifikaatissa muun muassa määritetään jäteilman ulospuhalluksen ja yhdistelmälaitteissa ulkoilman sisäänoton sadevedenerotuskyky. Esimerkiksi VILPE IO 125 -tuotteessa (ulospuhallusaukko supistettu sisäosalla) sadevedenerotuskyky oli sataprosenttisen toimiva ollen parasta A-luokkaa.

Toinen seinäpuhalluslaitteen toimivuuden kannalta tärkeä kriteeri on, että jäteilma ei pääse virtaamaan sisään rakennukseen ulkoilman mukana. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä onkin, että yhdistelmälaitteessa jäteilman osuus sisään otettavassa ulkoilmavirrassa on nolla prosenttia. VILPE IO täyttää nämäkin vaatimukset.

Taulukossa näkee, mitä ominaisuuksia SERT R072 -sertifikaatissa mitataan. Tässä näkyvät VILPE IO 160:n ominaisuudet, kun ulospuhallusaukko on supistettu lisäosalla.

OminaisuusTulos
Laitteen tiiviysTäyttää vaatimuksen
Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja
Äänitekniset suoritusarvotMitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja. LWA < 25 dB(A) ulkoympäristöön nimellisilmavirralla. Täyttää äänitekniset vaatimukset.
Jäteilman ulospuhallusnopeus5 m/s nimellisilmavirralla 30 dm³/s (supistettu lisäosalla)
Yhdistelmälaitteissa ulkoilmavirran virtausnopeus1,3 m/s nimellisilmavirralla, täyttää vaatimuksen
Jäteilman hajotuskuvioHeittopituus 6,0 m (0,5 m/s) nimellisilmavirralla. Mitatut hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia
Jäteilman ulospuhalluksen ja yhdistelmälaitteissa ulkoilman sisäänoton sadevedenerotuskykyJäteilma: 98,7 % nimellisilmavirralla (B-luokka). Ulkoilma: 100 % nimellisilmavirralla (A-luokka). Veden poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla. Täyttää vaatimukset.
Yhdistelmälaitteissa jäteilman osuus sisään otettavassa ulkoilmavirrassa0 % nimellisilmavirralla. Täyttää vaatimuksen.
Toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloillaToimivuus todettu ulkoilman lämpötilalla -20 °C, täyttää vaatimukset.
Asennus, käyttö- ja huolto-ohjeTäyttävät liitteessä 3 esitetyt vaatimukset
Yhteenveto IO 160 seinäpuhalluslaitteen ominaisuuksista, kun ulospuhallusaukko on supistettu lisäosalla