Certifikatet SERT R072 visar att VILPE IO är en förstklassig kombivägghuv

VILPE IO produkter har 10 års färggaranti och 20 års teknisk garanti. Den stiliga produkten smälter väl in i väggen och behåller sin färg under lång tid. Bild på Piiskunportti i Ivalo, fotograf Jan Stick. ​

VILPE IO 125 och VILPE IO 160 är bland de första kombivägghuvar att uppfylla de krav som ställs i det finländska certifikatet SERT R072 för avluft för kombivägghuvar.  

Kombivägghuven används typiskt i sådana flerfamiljshus där det inte är möjligt att bygga ventilationskanaler eller där det inte går att föra ut ventilationskanaler genom taket. Eftersom kombivägghuvar som ventilationslösning är nya på den finländska marknaden och bara har varit tillåtna i två år, har det inte tidigare funnits certifikat som garanterar produktens funktionalitet. Därför tog finländska Eurofins Expert Services i bruk ett frivilligt produktcertifikat för kombivägghuvar.

”Certifikatet underlättar både våra kunders och byggnadsinspektörernas arbete eftersom de nu kan lita på att produkten är lämplig för sitt ändamål. Certifikatet är även ett bevis på att VILPE IO går i bräschen för utvecklingen. Eftersom vi är bland de första som har tilldelats det här certifikatet, ser vi det som ett bevis på att vi lyckats i vårt produktutvecklingsarbete och att VILPE IO är en utmärkt lösning”, säger VILPEs produktutvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti.

Avluften och tilluften blandas inte

I certifikatet har man bedömt kombivägghuvens vattenavskiljningsförmåga. Till exempel är vattenskiljningsförmågan för VILPE IO 125 (med det justerbara munstycket) hundra procent och produkten tillhör därför klass A.  

Det andra viktiga kriteriet för en kombivägghuv är att avluften och tilluften inte blandas, dvs att den smutsiga luften som förs ut ur lägenheten inte har en chans att komma in i lägenheten igen med den luft som kombivägghuven tar in. Därför är kriteriet för certifikatet att avluftens del i tilluften ska vara noll procent. VILPE IO uppfyller även det här kravet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs mer: