VILPE selvitti IO-tuoteperheen hiilijalanjäljen

VILPE selvitti kaikkien kuuden IO-tuotteen ilmastopäästöt. Tutkimuksen toteutti ulkopuolinen konsultointiyritys Ramboll. Laskennan tavoitteena oli saada luotettavaa tietoa IO-tuotteiden ilmastopäästöistä ja mistä ne muodostuvat.

”Saatuja tuloksia hyödynnetään VILPEn toiminnan parantamiseen. Lisäksi voimme välittää luotettavaa tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä sidosryhmillemme”, VILPEn operatiivinen ostaja ja ympäristöassistentti Anastasia Parfenova sanoo.

Tutkimus noudattaa elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) vakioituja menetelmiä sekä ISO 14067:2018 Tuotteiden hiilijalanjälki -standardin ohjeita. LCA:lla tarkoitetaan tuotteen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonepäästöjen kokonaismäärää, aina raaka-aineen hankkimisesta tuotteen hävittämiseen.

Tulokset on laskettu hiilidioksidiekvivalentteina (kg CO2-eq) yhtä tuotetta kohden.

Suurin osa päästöistä raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta

IO-tuotteet on valmistettu samasta raaka-aineesta samassa tuotantolaitoksessa, mutta tuotteiden koko vaihtelee. Tutkimuksesta selviää, että VILPE IO -tuoteperheen hiilijalanjälki on 4.9–10.5 kg hiilidioksidiekvivalenttia (ks. seuraava taulukko).

Suurin osa IO-tuotteiden päästöistä syntyy raaka-aineen hankinnasta (42–45 prosenttia) ja valmistusprosessista Mustasaaren tehtaalla (41–42 prosenttia). Asennusvaihe muodostaa 8–11 prosenttia tuotteiden hiilijalanjäljestä, ja jäljelle jäävät elinkaarivaiheet muodostavat vain 5–7 prosenttia.

Suurin osa raaka-aineen hankinnan päästöistä tulee IO-tuotteiden pääraaka-aineesta eli polypropeenista. Sen päästöt ovat kuitenkin muita raaka-ainevaihtoehtoja alhaisemmat – esimerkiksi yksi kilogramma polypropeenia on 1.6 kg hiilidioksidiekvivalenttia, kun yksi kilogramma alumiinia on 16 kg hiilidioksidiekvivalenttia.

Huom. Esitetyt raaka-aineen hankintaan liittyvät päästöt ovat suuntaa-antavia ja perustuvat Plastics Europen, Euroferin ja International Aluminium Instituten (IAI) yleisiin tietoihin.

Polypropeenista valmistetut IO-tuotteet kestävät käytössä useita vuosia, ja VILPE tarjoaakin tuotteilleen 20 vuoden teknisen takuun ja 10 vuoden väritakuun.

Maalämpövoimala pienentää VILPEn tehtaan päästöjä tulevaisuudessa

Valmistusvaiheen päästöistä valtaosa syntyy sähkönkulutuksesta VILPEn tehtaalla. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2021, kun maalämpövoimalan rakentaminen VILPEn tehtaan yhteyteen oli vielä kesken.

“Viralliset laskelmat tehtiin uutta maalämpöjärjestelmää edeltävillä tiedoilla. Tulevaisuudessa tehtaan CO2-päästöt tulevat olemaan entistä pienemmät maalämpövoimalan ansiosta”, Parfenova sanoo.

Syksyllä 2021 valmistunut maalämpövoimala leikkaa VILPEn tehtaan hiilidioksidipäästöjä jopa 330 tonnia vuosittain. Voimalassa yhdistyvät tuotantolaitteiden jäähdytys sekä kiinteistön viilennys ja lämmitys. Maalämpövoimala mahdollistaa sen, että tuotannon koneet ja muotit voidaan jäähdyttää tehokkaasti. Muovikoneista syntyvää hukkalämpöä puolestaan käytetään lämmittämään tehdasta kylmien kuukausien aikana. Lisäksi kesäkuukausien liiallista lämpöä voidaan varastoida maahan kallioperään, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin vuoden aikana.