VILPE izpētīja IO produktu saimes oglekļa “nospiedumu” apkārtējā vidē

Oglekļa emisiju aprēķins visiem sešiem VILPE IO produkta modeļiem 2022.gadā tika veikts ar neatkarīgas organizācijas Ramboll palīdzību. Iemesls šim oglekļa emisiju pētijumam, bija iegūt uzticamu informāciju par IO produktu potenciālo ietekmi uz globalo sasilšanu un šo ietekmju rašanos.

“Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu VILPE darbību un nodrošinātu uzticamas informācijas pieejamību par šo produktu oglekļu emisijām ieinteresētajām personām”, saka Anastasia Parfenova, VILPE operatīvais pircējs un vides asistente.

Pētījumā ievērotas standartizētās dzīves cikla novērtējuma (LCA) metodes un standarta ISO 14067:2018 “Produktu oglekļa emisijas” vadlīnijas. Oglekļa emisiju un LCA attiecas uz kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas rodas produkta dzīves cikla laikā no izejvielu piegādes līdz iznīcināšanai.

Rezultātus aprēķina uz vienu produkta vienību CO2 ekvivalentu kilogramos (kg CO2-ek)

Lielākā daļa emisiju rodas ražošanas procesā un izejmateriālu piegādes laikā

IO produkti tiek ražoti no līdzīgām izejvielām, vienā ražotnē, bet tie mir dažādi izmēri. Pēc pētījuma veikšanas, tika noskaidrots, ka VILPE IO produktu saimes oglekļa dioksīda ekvivalents variē starp 4,9 un 10,5.

42-45% no IO produktu emisijām ir saistītas ar izejvielu piegādi, un ražošanas emisijas, kas rodas VILPE ražotnē Mustasaari, Somijā veido aptuveni 41-42% no emisijām.Uzstādīšanas process veido 8-11% no produkta oglekļa “nospieduma” vidē, turpretī atlikušie, aprēķinātie produkta kalpošanas cikla posmi sastāda vien 5-7%.

Lielākā dala ar izejvielu piegādi radīto emisiju rodas no polipropilēna, kas ir galvenā izejviela, kuru izmanto IO produktos. Tomēr polipropilēna emisijas ir ievērojami zemākas, ja salīdzina ar citām izejvielu alternatīvām, piemēram, kilograms polipropilēna ir 1,6 kg CO-ek, turpretī viens kilograms alumīnija ir 16kg CO2-ek. (skat. tabulu zemāk)

NB. Iesniegtās izejvielu piegādes emisijas ir orientējošas un balstītas uz vispārējiem datiem no Plastics Europe, Eurofer un International Aluminium Institute (IAI).

IO produkti, kas ražoti no polipropilēna ir arī ilgstspējīgi un VILPE saviem produktiem dod 20 gadu tehnisko un 10 gadu krāsas garantiju.

Zemes siltuma apkures sistēma nākotnē samazinās emisijas

Lielākā daļa ražošanas emisiju VILPE rūpnīcā rodas no elektrības patēriņa. Pētījumam nepieciešamie dati tika ievākti 2021.gadā, kamēr no zemes nākošā siltuma pumpēšanas apkures sistēma tika instalēta VILPE rūpnīcā.

“Līdz ar to, šie oficiālie aprēķini tika veikti ar datiem, kas iegūti pirms jaunās apkures sistēmas instalēšanas. Nākotnē aprēķinātās oglekļa emisijas būs vēl zemākas “, saka Parfenova.

Zemes siltuma pumpēšanas apkures sitēma sāka savu darbību 2021.gada rudenī. Zemes siltuma pumpja atvēsināšanas un apkures sistēmas kombinēšana ļauj VILPE efektīvi atvēsināt rūpnīcas ēkas, ražošanas mašīnas un veidnes, izmantojot zemes avota enerģiju, un daļa no šī procesa siltuma tiek uzkrāta pamatiežos zem rūpnīcas, lai pēc tam izmantotu ēku apsildīšanai gada aukstākajos mēnešos.