Miten varmistaa läpiviennin vesitiiviys?

Katon läpiviennin tärkein tehtävä on estää sadeveden ja lumen pääsy vesikatteen alapuolelle. Lue vinkkimme, miten saat läpiviennistä varmasti vesitiiviin – oli kyseessä sitten jyrkkä tai loiva katto.

VILPEn tuoteinsinööri Nico Stenroos listaa viisi tärkeintä asiaa läpiviennin asentamisessa:

  • Valitse oikea läpivienti katteelle. VILPEn läpivientivalitsin auttaa oikean läpiviennin löytämisessä.
  • Mittaa tarkkaan, että reikä tulee oikeaan kohtaan vesikatetta.
  • Tutustu ohjeisiin ja asennusvideoihin huolellisesti.
  • Huolehdi, että tiivistys- ja kiristysvaiheet tulee tehtyä kunnolla.
  • Jos omat taidot eivät riitä, ota yhteyttä VILPEn tekniseen tukeen tai kattoalan ammattilaiseen.

Eri katemateriaalit asettavat erilaisia vaatimuksia läpiviennin asentamiseen. Jotkin VILPE-läpiviennit, kuten Unitile, Universal XL, Uniroof ja Piippu-läpiviennit saattavat olla vaativampia asentaa – esimerkiksi tiilikatteille tarkoitetut universaalit läpiviennit voivat vaatia joidenkin tiilimallien kanssa asennettuna tiilen muokkaamista, jotta läpivienti saadaan sopimaan. Tällöin vaaditaan erityistä tarkkuutta vesitiiveyden varmistamiseksi.

Lisäksi asennuksessa on huomioitava katon kaltevuus. Erittäin loivat ja jyrkät katot voivat vaatia läpivientikappaleen muokkausta.

VILPEn Muotokate-läpivienti.

Jyrkillä katoilla läpivienti lähelle harjaa

Jyrkillä katoilla läpivienti kannattaa sijoittaa harjan lähelle, mikäli mahdollista. Harjan lähelle asennettu läpivienti on paremmin suojassa katolta putoavalta lumelta. Jos läpivienti on yli metrin päässä harjalta, on suositeltavaa asentaa lumieste.

Mikäli rakennuksessa on aluskate, tulee se tiivistää läpiviennin kohdalta. Aluskatteen tiiviste kiinnitetään aluskatteeseen ja kattoruoteisiin, ja se nostaa roikkuvan aluskatteen ylöspäin vesikatteeseen päin. Aluskatteen tiiviste estää aluskatteen päällä valuvien kondenssivesien vuodon välikattoon.

Käyttämällä VILPEn Aluskatteen 2K-tiivistettä voidaan varmistua, etteivät katteiden luonnolliset epäjatkuvuuskohdat yhdessä tuulten ja tuiskujen kanssa aiheuta ylimääräistä kosteuskuormaa yläpohjan rakenteille. Aluskatteen 2K-tiiviste on markkinoiden ainoa läpivienti, joka mahdollistaa katerakenteen täydellisen vedenpitävyyden.

Jyrkkien kattojen läpivientien asennuksessa käytetään lisäksi tiivistemassaa. Voit käyttää läpiviennin mukana tulevaa massaa tai vaihtoehtoisesti ulkokäyttöön soveltuvaa, UV-säteilyn kestävää massaa. Huomioi myös massan soveltuvuus katemateriaaliin ja sen tarttuvuus läpiviennissä olevaan TPE-kumiin.

Loivilla katoilla perusteellisempi tiivistys

VILPEn Huopa Korkea -läpivienti.

Loivilla katoilla läpivientien tiiviys vaatii erityistä huomiota. Lumi tai lumen sulamisvedet voivat nousta loivalla katolla läpiviennin liitoskohdan yläpuolelle. Sen vuoksi läpivienti pitää tiivistää perusteellisemmin kuin jyrkällä katolla.

Huopakatteilla vesitiiviys varmistuu, kun läpivienti asennetaan huopakaton asentamisen yhteydessä. Läpivienti voidaan myös tarvittaessa jälkiasentaa kahden huopakerroksen väliin.

Loivilla katoilla myös läpiviennin ja putken liitoskohta tulee tiivistää. Näin estetään sulamisveden pääsy vesikatteen alapuolelle.

Muista myös huomioida loivien kattojen erikoisohje esimerkiksi VILPE Classic Vino-, Classic Vino 2K- ja XL Classic -läpivientien asennuksessa.

Läpiviennin tiiveys on hyvä varmistaa pari kertaa vuodessa katon kuntotarkistuksen yhteydessä. Lue vinkit läpivientien ja katon tarkistukseen: Katon tarkastus ja huolto - Vilpe