Så gör du genomföringen vattentät

Takgenomföringens viktigaste uppgift är att förhindra regn och snö från att tränga in i taket. Läs våra bästa tips på hur du säkrar vattentätheten på genomföringen både på branta och flacka tak.

VILPEs produktingenjör Nico Stenroos listar fem viktiga aspekter när man monterar en genomföring:

  • Se till att genomföringen passar takmaterialet och taklutningen. VILPEs stora utbud av genomföringar innehåller alternativ för de flesta takmaterial och taklutningar.
  • Mät noga för att säkerställa att hålet i taket är på rätt plats.
  • Läs på förhand monteringsanvisningarna noga och titta gärna på en instruktionsvideo.
  • Fuska inte med tätningen eller andra detaljer.
  • Om du är det minsta osäker, kontakta VILPEs tekniska stöd eller ett takproffs.

Olika takmaterial ställer olika krav på genomföringens montage. Vissa VILPE-genomföringar såsom Unitile, Universal XL, Uniroof och skorstensgenomföringar kräver mer erfarenhet av montören – till exempel vissa genomföringar för tegeltak kan kräva att man behöver klyva takpannan eller använda halvpannor för att få genomföringen att passa. I de här fallen krävs speciell noggrannhet för att säkra vattentätheten.

Det är också viktigt att beakta taklutningen. Mycket flacka eller branta tak kan innebära att man är tvungen att modifiera genomföringen.

VILPE Plåtpanne-genomföring.

Placera genomföringen nära nocken

På branta tak rekommenderar Stenroos att placera genomföringen nära nocken. När genomföringen ligger nära nocken är den mer skyddad från rasande snö. Om genomföringen ligger över en meter från nocken, rekommenderar Stenroos att man också monterar ett snöskydd ovanför genomföringen.

Om taket har ett underlagstak måste man täta det vid genomföringen. Vid hängande underlagstak, av exempelvis plastfolie, ska VILPEs undertaksbeslag fästas i underlagstaket och balklaget och den ska lyfta det hängande undertakslaget uppåt mot takets ytterskikt. Tätningen förhindrar att kondensvatten från undertakslaget rinner in i mellantaket.

VILPEs 2K-undertaksbelag säkrar att naturliga skiftningar i takets form, vind och väder inte orsakar en större fuktbelastning för taket. Undertaksbelaget 2K är marknadens enda genomföring som garanterar fullständig vattentäthet.

VILPE Papp hög-genomföring.

Noggrannare tätning på flacka tak

På flacka tak kräver tätningen på genomföringen extra noggrannhet. Snö och smältvatten kan på ett flackt tak överstiga fogen på genomföringen. Därför är det speciellt viktigt att noga täta genomföringen på ett flackt tak.

På papptak säkrar man vattentätheten på samma gång som man lägger pappen. På ett redan befintligt tak går det också bra att montera genomföringen mellan två papplager.

På flacka tak måste också skarven mellan genomföringen och röret tätas. Så förhindrar man att smältvattnet tränger in under yttertakskiktet.

Läs också manualen för VILPE Classic Vino-, Classic Vino 2K- och XL Classic -genomföringarna på flacka tak.

Det är bra att kontrollera genomföringen varje år i samband med den övriga takinspektionen. Läs våra tips på inspektion av genomföringar och tak.