Vastuullisella toiminnalla edistetään vähähiilistä rakentamista

Talo katto rakentaminen

Vähähiilisellä rakentamisella tarkoitetaan ympäristöystävällisempää rakentamisen muotoa, jossa rakennuksen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman alhainen. Se on koko rakennusteollisuuden yhteinen halu ja tavoite tulevaisuudelle. Siksi myös me VILPEllä haluamme kantaa vastuumme sekä tehdä oikeita ja konkreettisia ympäristötekoja, joilla voidaan minimoida rakennusten ympäristövaikutuksia.

On useita asioita, mitä ympäristön hyväksi voi tehdä, jotta yhteiskuntamme olisi vähähiilinen. Tähän tarvitaan kuitenkin kaikkien toimialojen yhteistyötä ja panostusta.

”Rakennusteollisuus voi edistää vähähiilistä rakentamista ja kiertotaloutta vastuullisella toiminnalla, kuten välttämällä jätteiden tuottamista ja kierrättämällä materiaaleja. Myös materiaalien liikakuljettaminen rasittaa ympäristöä. Tärkeintä on kuitenkin, että rakennusteollisuuden yrityksiltä löytyy halua tehdä päästövähennystyötä omalla sektorillaan ja että ne tunnistavat oikeat tavat tehdä sitä”, sanoo Rakennustuoteteollisuuden RTT ry:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen.

VILPEn energiatehokkaat tuotteet ja ympäristöystävällinen tuotanto

VILPE-tuotteet valmistetaan polypropeenista.

VILPE suunnittelee energiatehokkaita ja kestäviä tuotteita sekä tekee myös ekologisia valintoja yrityksen tuotannon ja toimitilojen suhteen. VILPEn tuotteet edesauttavat kestävää ja turvallista rakentamista, asukkaiden hyvinvointia unohtamatta.

VILPEn raaka-ainevalinta on kemiallisesti neutraali polypropeeni, joka tarjoaa mahdollisuuden sarjatuottaa tuotteita pienillä ympäristövaikutuksilla.

”Kierrätämme itse sisäisesti ylimääräisen materiaalin ja uusiokäytämme sen. Materiaalitutkimus on myös yksi osa VILPEn tuotekehitystä, eli testaamme ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ja entistä ekologisempia raaka-aineita”, kertoo VILPEn toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen.

Jo vuosikymmenien ajan VILPE on käyttänyt muovikoneista syntyvää hukkalämpöä kiinteistönsä lämmittämiseen sekä merkittäviä laiteinvestointeja on tehty, jotta laitteiden energiatehokkuus pystytään takaamaan. Uuteen LED-valaistukseen on myös investoitu, millä pystytään minimoimaan valaistukseen kuluvan energian määrä.

Aurinkovoimala VILPEn tehtaalla.

VILPEn pääkonttorin katolle on rakennettu merkittävä aurinkoenergiavoimala, joka kattaa noin 10 prosenttia yrityksen toimitilojen vuosittaisesta energiantuotannosta. 1040 aurinkopaneelin ansiosta, aurinkoisena kesäpäivänä suurin osa yrityksen sähköstä on peräisin tästä aurinkoenergiavoimalasta.

VILPEn maalämpövoimalan rakentaminen aloitettiin 2020, ja kyseessä on yrityksen isoin yksittäinen vihreän energian hanke tähän mennessä. Se tulee poistamaan yli 30 % yrityksellä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä, koska talvella lämmittävästä öljylämmityksestä voidaan hankkeen myötä luopua.

Uuden maalämpövoimalaratkaisun ansiosta muovikoneiden hukkalämpö pystytään hyödyntämään lähes kokonaan, sillä sitä voidaan varastoida maaperään. Tämän myötä maalämpöä voidaan hyödyntää läpi vuoden. Kun maalämpö saadaan käyttöön, tulee yhteenlaskettu päästövähennys olemaan 330 tonnia vuosittain.

Kosteammat ilmasto-olosuhteet lisäävät rakenteiden tuuletuksen tarvetta

Saikkonen kertoo, että VILPEn perustarkoituksena on tuottaa energiatehokkaita ratkaisuja ja yksi yrityksen perusarvoista on ympäristöystävällisyys.

”VILPE on kotimainen yhtiö, jossa on vahva innovaatiofokus. VILPE arvostaa ja haluaa suojella luontoa niin, että pystytään luomaan Pohjoismaiden olosuhteisiin sopivia uusia ja kestäviä innovaatioita sekä energiaa säästäviä ratkaisuja.”

Ilmasto-olosuhteet tulevat muuttumaan kosteammiksi lähitulevaisuudessa, minkä vuoksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota rakenteiden tuuletukseen, jotta kosteusvaurioilta voidaan välttyä.

”Suurempi kosteuskuorma tulee aiheuttamaan enemmän potentiaalisia homeongelmia suomalaisessa rakentamisessa. Jos haluamme rakentaa kohteita, jotka kestävät vuosikymmenestä toiseen, on meidän otettava tällaiset asiat huomioon ja huolehdittava myös jo rakennettujen kohteiden kunnosta”, Saikkonen painottaa.

VILPEn tavoite vähähiilisen rakentamisen saralla on jatkaa tuotteiden kehittämistä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Uusien innovaatioiden ja jo olemassa olevien tuotteiden myötä pystytään parantamaan rakennuksien energiatehokkuutta sekä pitkäikäisyyttä. VILPE on myös sitoutunut jatkamaan investointejaan tuotannon ja toimitilojen suhteen, jotta yrityksen hiilijalanjälki saadaan minimoitua.