Vakuutuskorvausten saanti epävarmaa kattokorjauksiin

Vakuutuskorvausten saaminen katon ja kattorakenteiden korjauksiin koettiin epävarmaksi tutkimusyhtiö Kantarin toteuttamassa tutkimuksessa, jossa haastateltiin suomalaisia päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka ovat vastuussa kattojen kunnon tarkkailusta ja mahdollisista saneerausprojekteista.

Tutkimuksen perusteella ennen katon varsinaisen käyttöiän päättymistä toteutettavat korjausprojektit ovat yleisiä. Riskitekijöihin erityisesti loivilla katoilla kuuluivat puutteellinen rakenteiden tuuletus, puutteellinen huolto, katon ikääntyminen ja saumojen aukeaminen. Ennakoiminen ja säännöllinen kunnossapito pidensivät katon käyttöikää.

Monet haastatelluista korostivat myös, että täysien korvausten saaminen vakuutusyhtiöiltä katon ja kattorakenteen korjauksiin nähtiin epävarmana.

Haastattelut toteutettiin toukokuussa 2020.

Kattokorjausten yleisyys

Mikä on käsityksenne kerrostalojen, liikerakennusten ja julkisten rakennusten kattojen (ennen sen käyttöiän päättymistä tehtävien) korjausten yleisyydestä?

Kuinka suuressa osassa rakennuksia tehdään kattojen korjaushankkeita ennen varsinaista katon käyttöiän päättymistä?

”Joka neljäs vastasi, että 80–100 % katoista pitää korjata ennen niiden käyttöiän päättymistä.

Vakuutusyhtiöiden korvaukset

Kuinka suuren osan ennen käyttöiän päättymistä tapahtuvista kattojen ja yläpohjien korjausten kokonaissummasta vakuutusyhtiöt korvaavat arvionne mukaan?

Lähes puolet vastaajista arvioi, että vakuutusyhtiöt korvaavat alle 10 % kattokorjauksista.

Ensimmäisten ongelmien ilmaantuminen

Kuinka pian rakennusten käyttöönoton jälkeen ensimmäiset kattojen/yläpohjan ongelmat käsityksenne mukaan tyypillisesti ilmaantuvat?

”Vastaajien mukaan 30 % ongelmista syntyy alle kolmessa vuodessa rakennuksen käyttöönotosta.”

VILPE Sense – fiksu järjestelmä kosteudenhallintaan

VILPE Sensessä yhdistyy kosteusvalvonta ja kosteusvahinkojen ehkäisy. Se kuivaa eristekerroksen tarpeen mukaan: esimerkiksi sateen jälkeen tai kosteana syksynä, jolloin rakennus voi vaurioitua, vaikka vuotoja ei olisikaan. VILPE Sense löytää ja hälyttää pienimmistä, vaikeasti havaittavista vuodoista, jotta ne voidaan korjata ennen kuin niistä kasvaa suurempia ja kalliimpia ongelmia. Järjestelmän toiminta perustuu uusimpaan IoT-tekniikkaan, ja se on suunniteltu pitämään talosi rakenteet terveinä kaiken aikaa.