Fuktighetsskader i krypkjelleren er både vanlige og dyre. Fuktighet stiger naturlig opp fra bakken; hvis krypkjelleren ikke kan tørke, kan fuktighet trenge inn i strukturene og forårsake skade. Fuktighet gir også gode forhold for vekst av mugg og sopp, som kan ødelegge strukturene og spre seg til resten av bygningen og forårsake dårlig innendørs luft. Dessverre dekker de fleste forsikringspoliser ikke disse langsomt utviklende fuktighetsskadene, og bygningseieren pleier å være den som betaler regningen. VILPE Sense Fuktighetskontrollsystem er en kostnadseffektiv måte å minimere risikoen for disse fuktighetsskadene. Ved hjelp av den nyeste IoT-teknologien analyserer systemet konstant data fra krypkjelleren din, oppdager økte fuktighetsnivåer og ventilerer strukturene etter behov for å fjerne fuktighet.

Dette er hvordan du kan spare tid og penger med VILPE Sense Fuktighetskontroll

Smart ventilasjon etter behov. Systemet overvåker tilstanden i krypkjelleren din og ventilerer den på et optimalt nivå. Dette vil holde strukturene i krypkjelleren din tørre og sunne til enhver tid.

Smartere vedlikehold med data. Systemet samler objektive data for å støtte informert beslutningstaking når det gjelder vedlikehold eller reparasjoner av strukturer i krypkjelleren.

Varsler deg når det er et problem. Å reagere på overflødig fuktighet i tide er nøkkelen til å forhindre dyre renoveringer. Systemet vil automatisk varsle deg når det oppdager et potensielt problem.

Ingen mugg og sopp. En tørr krypkjellerstruktur forhindrer vekst av mugg og sopp.

Har du noen spørsmål?

Kontakt vårt salgsteam.

Hvordan det fungerer

1.

Systemet oppdager økte fuktighetsnivåer.

2.

Data overføres fra trådløse sensorer til kontrollenheten som justerer takviften, deretter til mobilbasestasjonen for opplasting til skyen. Takviften justerer seg automatisk til optimalt nivå for å fjerne overflødig fuktighet fra bygningens interne strukturer. Når overflødig fuktighet er fjernet, går takviften tilbake til sitt normale aktivitetsnivå. Eieren mottar også et varsel om potensielle problemer.

3.

Data fra krypkjelleren lagres i skyen for brukeren å få tilgang til. Det er også enkelt å reagere på potensielle problemer og gjøre reparasjoner i tide. På denne måten kan du unngå omfattende og kostbare reparasjoner.

Overvåking av fuktighet i krypkjelleren med VILPE Sense

Løsningen består av VILPEs takvifte med en EC-motor, kombinert med en kontrollenhet, mobil basestasjon, og to eller flere sensorer. En sensor er plassert for å måle temperaturen og den relative fuktigheten i uteluften, og den andre er plassert inne i krypkjelleren. Algoritmen sammenligner beregnede absolutte fuktighetsnivåer i strukturer med uteluftens absolutte fuktighet, og justerer VILPE ECo takviften til det optimale viftenivået basert på ventilasjonsbehovet. For eksempel, når fuktighetsnivået i luften som brukes til ventilasjon stiger for høyt i regnvær, reduseres luftstrømmen. Når overflødig fuktighet er fjernet, går takviften tilbake til sitt normale nivå. Det er viktig å sikre tilstrekkelig erstatning av luft i krypkjelleren. VILPE Sense-systemet kan installeres i både nye og eldre bygninger.

Hva trenger jeg?

VILPE Sense Grunnpakken

Det grunnleggende settet består av to sensorer og en kontrollenhet.

VILPE Sense Mobil Basestasjon

Mobilbasestasjonen kan kjøpes med eller uten et forhåndsinstallert SIM-kort med abonnement på datatjeneste.

VILPE Sense ECo Takviften

VILPE Sense ECo takviften kan installeres på ventilasjonsrør med negativt trykk for å unngå å måtte åpne takstrukturene. Enhver VILPE ECo takviftemodell kan brukes for å tørke strukturene.

VILPE Sense Sensor (valgfritt)

Ekstra sensorer kan legges til VILPE Sense Basic Kit.

Ønsker du å vite om VILPE Sense Fuktighetskontroll passer til prosjektet ditt?

La oss hjelpe deg med planleggingen og beregningene.

Ikke bare ta vårt ord for det

Les om noen av våre fornøyde kunders prosjekter.

Er du interessert i å overvåke takstrukturene?

VILPE Sense Fuktighetskontroll kan også brukes til å ventilere takstrukturen. Kombiner det med VILPE Sense Lekkasjedetektoren for raskt og enkelt å oppdage lekkasjer, selv på større takområder.

Les mer om VILPE Sense Lekkasjedetektoren og VILPE Sense Fuktighetskontrollsystemet for takstrukturer.

VILPE Sense Lekkasjedetektor VILPE Sense Fuktighetskontroll
Funksjon
 • Oppdager og lokaliserer lekkasjer
 • Ventilerer strukturer ved å fjerne fuktighet etter behov
 • Forbedrer passivt ventilasjonssystem i strukturer
 • Spar energi ved å fjerne overskuddsvarme fra strukturer når været er varmt
Brukseksempler
 • Oppdage og lokalisere lekkasjer
 • Overvåking av taket
 • Bygninger som trenger forbedret strukturell ventilasjon
 • Fjerner overskuddsfuktighet
 • Tørker isolasjonslaget
Hvor skal det brukes?
 • Tak
 • Vegger
 • Takstrukturer
 • Krypkjellere
VILPE Sense produkter
 • VILPE Sense sensorer
 • VILPE Sense takvifte
 • VILPE Sense kontrollenhet
 • VILPE Sense sensorer

Lekkasjedeteksjon

Fuktighetskontroll for tak- og veggstrukturer

Er du interessert?

Jeg har allerede et byggeprosjekt

Har du et byggeprosjekt og ønsker å bruke VILPE Sense? Våre eksperter kan hjelpe deg. Fyll ut SKJEMA FOR PROSJEKTINFORMASJON nedenfor, og vi vil gi deg beregninger av nødvendige produkter og kostnader innen tre arbeidsdager.

Jeg vil gjerne vite mer om VILPE Sense

Vennligst oppgi kontaktinformasjonen din i skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg snart.

Installasjon og materiale

Brosjyrer og installasjonsinstruksjoner.

FAQ

Why choose VILPE Sense instead of passive underpressure ventilation?

VILPE Sense improves passive, underpressure air circulation in structures. It gives alerts of the increased humidity of the structures and dries them. The system can be used to improve, regulate and monitor the ventilation of structures. The collected data also makes it possible to detect hidden roof leaks.

If the roof of the building is waterproof, is there any benefit in using the Sense system?

The Sense system is more than a leak alarm system – it is designed to remove moisture from structures. Humidity builds up in structures due to temperature and humidity fluctuations, and the Sense system detects this moisture and removes it.

Based on the data from the system, it is also possible to detect leaks by observing how quickly moisture is removed from the structures. The ideal comparison situation is if there are several Sense systems on one roof, Sense is installed in adjacent buildings, or there are several sensors on the same property.

What is a roof fan needed for?

A roof fan is needed to keep insulation layer/structures dry. The drier the insulation, the better the insulation performance. Dry structures prevent the emergence of mould and fungi. This also extends the lifespan of the structures themselves.

How much electricity does the roof fan consume? Is Sense energy-efficient?

The Sense control unit is installed in an energy-efficient VILPE EC roof fan. The control unit adjusts the operation of the roof fan as needed, so the roof fan does not consume excess energy. The fan mainly operates at a moderate speed. Its average power consumption is 5 to 10 W, which is the same amount consumed by a modern LED lamp.

How does the roof fan get replacement air to operate?

The Sense system requires enough replacement air to operate properly. This also prevents it from taking replacement air through the structures. Sufficient amount of replacement air for the ventilation system should be ensured with structural solutions. Supply of the replacement air can be arranged e.g. with underpressure vents.

How does the air circulate in the system, and how does the roof fan affect this?

The VILPE Sense system does not stop the natural circulation of the air but rather improves it. When the roof fan is running at the lowest speed, the air circulation corresponds to the underpressure circulation. As humidity levels in the ventilated structures rise, the roof fan speed increases. The roof fan is always on, unless the temperature is -7 °C or colder. At that temperature, the roof fan turns off in order not to excessively cool the structures.

How does the control unit analyse how to adjust the roof fan? How can this be done without manual input?

The VILPE Sense system is demand-controlled by the control unit based on an intelligent algorithm. The adjustments are influenced by outdoor air temperature and relative humidity. The roof fan is set to certain limit values that must not be exceeded or reduced. For example, air circulation is limited in freezing temperatures.

The algorithm controls the operation of the roof fan so that the structures remain in good condition. It is programmed to keep the ventilated area as dry as possible. The aim is to bring dry air to the structures and extract humid air.

How does the roof fan adjust in practice?

For example, during rainy weather, the humidity level of the outdoor air is high and fan rotation is kept to a minimum to not replace the relatively drier air in the ventilation area with the more humid air from outside. When the rain ceases and the air is drier, the rotational speed increases. The demand-controlled nature of the system maintains the optimal ventilation of structures, as the roof fan is used to remove on average six times more moisture from the structures than conventional solutions.

In which countries does the preinstalled SIM card work?

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France (including French Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, and Reunion), Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal (including Madeira and the Azores), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Vatican.

What is the lifetime of the VILPE Sense system?

The system itself will remain in good working order for decades. The lifetime of the sensors, on the other hand, is 10 to 15 years. The sensors will operate until the battery is drained after which the sensor will, because of its isolability, need to be replaced.

Will the sensor issue an alert if it breaks?

If the sensor breaks or the battery runs out of power, this will be indicated in the Sense user interface. When the sensor is working, it is indicated in green in the interface. By contrast, grey indicates that a fault has occurred in the sensor and/or it has become unresponsive.

How do I scale the system? How large of an area does one roof fan cover?

One roof fan covers an area of approximately 200 m2. However, this depends heavily on the structure, construction, type of ventilation and number of other factors. Always consult structural ventilation professionals before installing the system.

How wide an area do the Sense’s sensors cover?

One sensor in the ventilated area is enough to monitor the area covered by one roof fan.

How is the system controlled if there are multiple sensors?

At least two sensors are required to control the roof fan: one outside and one in the structures (target area). The control unit adjusts the roof fan using the data from the two sensors, and the mobile base station then uploads the data directly to the cloud. Several sensors can be installed in the ventilated area if data is to be collected more widely or more accurately. If the ventilated area has more than one sensor, any one of them can be selected to feed the control unit. Additionally, more control units can be installed with sensors linked to them – for example, on other buildings nearby – and connected to the same mobile base station.

How fast does the system work after installation?

The system starts working immediately after being connected. However, it will take approximately 7 hours to charge the internal capacitors in the transmitter that feeds the data to the mobile base station and user interface.

In practice you will be able to tell that the system is working and properly connected as the fan will start running immediately, but it will take the above-mentioned time before you can see the data in the user interface.

What is the duration of the system’s warranty?

The system has a two-year warranty.

What if the building owner changes?

The admin user can delete the admin rights from the device settings. This enables a new admin registration. The new admin user has to have a personal user account.
If the old admin user is unknown, it is possible to request the admin user to free the device and its admin rights using the control unit serial number. This request is sent to the old admin user by email.

In situations where the old admin user does not react to the email request, please contact VILPE customer service which is able to free the old user rights for new registration.

What are the advantages of purchasing the VILPE Sense system with a preinstalled SIM card?

The VILPE Sense system can be purchased with a preinstalled SIM card with a data service subscription. This makes it easy to start using the system. The SIM card operator is Elisa M2M (Vodafone Global) and it works in EU and ETA countries. The guarantee for the subscription is 10 years.

A SIM card is required for the function of the VILPE Sense mobile base station. If the SIM card is not purchased preinstalled, a data service subscription and a SIM card need to be obtained separately.

How does the VILPE Sense cloud service present sensor data?

In the VILPE Sense cloud service, the users of the Sense system can see the temperature, relative humidity, absolute humidity, mould index and roof fan motor speed. Alarms can be set to alert the users to enhanced humidity levels. The user interface works on both PC, phone and tablet.

Data can be tracked for one or more areas. The main user can easily share a link to the data, so that residents of an apartment building or users of public buildings, for example, can see the humidity level of the structures. Information is transmitted safely and efficiently.