Så löstes fuktproblemen i radhusets krypgrund

Efter en grundlig renovering av fuktproblemen är krypgrunden nu i gott skick.

När ordföranden för ett bostadsbolag i finländska Korsholm tittade in i krypgrunden på radhuset från 2007 upptäckte han något mycket oroväckande: stora block hade lossnat från de bärande konstruktionerna.

Ordföranden kontaktade genast disponenten, som i sin tur kontaktade ingenjörsbyrån Recon. Man hade undersökt krypgrunden tidigare men det var först nu som man insåg grundproblemet: alldeles för stor fuktbelastning i krypgrunden.

I krypgrunden hade man använt bärande skivor av Siporex-lättbetong. Som material är Siporex-lättbetong porösare och lättare än vanlig betong och därför isolerar den också värme och ljud effektivt.

Nackdelen med det porösa materialet är att diffusionsspärren fungerar sämre. Vattenångan i luften tränger lättare igenom lättbetongen och eftersom det naturligt finns mycket fukt i krypgrunden, sög lättbetongens porer upp en stor mängd fukt. Den höga fuktnivån utsatte i sin tur lättbetongplattans delar för korrosion.

Den stora fuktbelastningen i krypgrunden orsakade att stora block av de bärande konstruktionerna lossnade.

Dessutom hade ett rör i en av byggnaderna läckt. Den tredje orsaken till de höga fukthalterna var att takfläkten som skulle ventilera krypgrunden hade stannat på grund av ett elfel.

Man ville fortsättningsvis använda en takfläkt för att ventilera krypgrunden.

”Då slog det mig att takfläkten borde ha smart styrning. Givare skulle mäta fukt både inom- och utomhus och räkna ut när man skulle ventilera krypgrunden. Finns dt verkligen inget liknande på marknaden?”, minns Mika Iso-Oja från Recon.

Lösning för grundproblemet och inte bara symptomen

I oktober 2020 monterades VILPE Sense-systemet i krypgrunden på radhusets B och C-byggnader.

När Iso-Oja började göra upp en plan för renoveringen ville han samtidigt lösa grundproblemet. På en mässa i Finland träffade Iso-Ojas kollega en representant från VILPE, som berättade om VILPE Sense-systemet. När Iso-Oja fick höra om VILPE Sense insåg han direkt att VILPE Sense var precis vad renoveringsplanen behövde.

”Det var en häftig känsla när jag insåg att jag hittat precis ett sådant system som jag själv hade gått och funderat på.”

I oktober 2020 monterades VILPE Sense-systemet i det drabbade radhusets B- och C-byggnader. Sedan tidigare hade huset takfläktar på taket och dessa byttes ut till VILPE ECo Sense-takfläktar.

I samband med renoveringen monterade man också uppsamlingsrör som samlar upp fukten. På det här sättet undviker man att det uppstår skuggområden som förhindrar ventilationen.

Så renoverades krypgrunden

Skivorna restaurerades genom att hacka fram metalldelarna, som sedan putsades från rost och skyddades med en cementbaserad produkt.

Eftersom VILPE Sense är ett behovsstyrt system säkerställer man att skadan i krypgrunden inte uppkommer igen. Skivorna i krypgrunden restaurerades genom att hacka fram de rostade delarna, som putsades och behandlades med en cementbaserad produkt. I nästa steg skapades en fästyta på den gamla lättbetongytan. Efter det restaurerades skivan genom att fylla det hackade området med en cementbaserad massa.

”Data från VILPE Sense visar att fuktnivåerna i krypgrunden nu är klart bättre. Risken för att ståldelarna ska ta skada är nu mycket mindre”, konstaterar Iso-Oja.

Om fuktnivåerna stiger i krypgrunden, reagerar VILPE Sense genom att öka ventilationen och det minskar fuktbelastningen i krypgrunden.   

Upptäcker problemen i tid

Utomhusgivarna för VILPE Sense är placerade på fasadväggen under taket. Det finns två utomhusgivare eftersom bostadsbolaget har två Sense-system.

Automatiken i VILPE Sense-systemet gör det lätt att följa fukthalten i krypgrunden.

”Det smarta styrsystemet är uppkopplat till nätet. Fördelen är att man genast får veta om systemet stannar upp. Om det här bostadsbolaget hade kunnat reagera snabbare på problemen skulle renoveringen ha varit enklare”, säger Iso-Oja.

Systemet har redan nu larmat om ett par avbrott.

”VILPE Sense reagerar på avbrott i takfläkten och det är mycket viktigt för att den här krypgrunden ska må bra”, säger Iso-Oja.

Han är utbildad byggnadsingenjör och behandlade VILPE Sense i sin avhandling. Mätningarna från VILPE Sense visade att systemet fungerade. Röktest visade att luften flödade jämt mot alla frånluftsventiler i krypgrunden.

”Enligt mina beräkningar är fördelen med Sense också att luften i uppsamlingsröret byts ut jämt och de typiska skuggområdena för krypgrunder kan minimeras.”

VILPE Sense avslöjar problemen

VILPEs Ross-ventilationsrör för tilluft till krypgrunden.

När VILPE Sense larmar om förhöjda fuktnivåer är det dags att kontrollera krypgrunden. Fukten kan orsakas av rörläckage eller på våren av en dränering som inte fungerar.

”Orsakerna kan vara otaliga och därför är det enligt min syn på saken väsentligt att använda smart styrning av ventilationen i krypgrunden för att upptäcka eventuella problem i tid. Då kan man reagera snabbt och före problemen hunnit växa sig stora.

VILPE Sense kan förutom krypgrunder också användas till att ventilera takkonstruktionerna. Iso-Oja anser att automatisk ventilation är speciellt bra för krypgrunder eftersom fukt naturligt stiger upp ur marken och in i krypgrunden.

Läs mer om VILPE Sense här.