Rindu mājas pamatos bija radies pārlieku liels mitrums – un šeit ir aprakstīts problēmas risinājums

Novēršot mitruma uzkrāšanos pagrīdē, tiek saglabāts konstrukciju tehniskais stāvoklis.

Apskatot 2007. gadā uzbūvētas rindu mājas pagrīdi, Somijas pilsētas Korsholmas mājokļu būvniecības uzņēmuma priekšsēdētājs pamanīja ko satraucošu: no nesošajām konstrukcijām bija atdalījusies betona aizsargkārta.

Uzņēmuma priekšsēdētājs sazinājās ar īpašuma pārvaldītāju, kas savukārt uzmeklēja inženierpakalpojumu uzņēmumu Recon. Pagrīde tika apsekota jau iepriekš, taču tikai tagad tika secināts, ka problēmas cēlonis ir pārlieku augstais mitruma līmenis.

Pagrīdes izbūvē tika izmantotas ar tvaiku cietinātas vieglbetona Siporex plātnes, kas ir porainākas un vieglākas par parasto betonu, jo tās nodrošina labāku siltuma un skaņas izolāciju.

Pagrīdē izmantotā materiāla trūkums ir porainības dēļ samazinātā difūzijas pretestība. Gaisā esošie ūdens tvaiki ļoti viegli iesūcas vieglbetonā, tādējādi paaugstinātais mitrums veicina ūdens uzkrāšanos pārseguma paneļos. Pārlieku lielais mitrums porās pakļauj korozijai betona paneļos esošo armatūru.

Pārlieku lielā mitruma dēļ pagrīdē no nesošajām konstrukcijām ir atšķēlušies materiāla gabali.

Papildus tam, jāsaka, ka vienā no ēkām iepriekš bija tecējusi kāda caurule. Trešais pārlieku lielā mitruma iemesls bija jumta ventilatora, kurš nodrošināja arī zemāko līmeņu ventilēšanu, darbības apstāšanās elektriskā savienojuma zuduma dēļ.

Mājokļu būves uzņēmums vēlējās izmantot jumta ventilatoru ēku zemāko līmeņu ventilācijas nodrošināšanai.

“Es domāju, ka jumta ventilatoram jābūt aprīkotam ar viedo vadību. Noteikti sensori varētu konstatēt iekšpusē un ārpusē esošo mitruma līmeni un aprēķināt, kurā brīdī būtu nepieciešams nodrošināt ventilēšanu pagrīdē. Vai tiešām tirgū nekas tāds nav pieejams?”, savās pārdomās dalās Mika Iso-Oja no uzņēmuma Recon.

Ne tikai atrisināt problēmu, bet novērst tās cēloni

2020. gada oktobrī B un C rindu māju zemākajos līmeņos tika uzstādīta VILPE Sense sistēma.

Plānojot remontdarbus, Iso-Oja gribēja ne tikai atrisināt problēmu, bet novērst tās cēloni. Pavērsiens šajā ziņā notika Toimivat katot būvniecības izstādē, kur viens no Iso-Oja kolēģiem tikās ar VILPE pārstāvi, kurš savukārt izstāstīja par VILPE Sense sistēmu. Un tieši laikā, kad Iso-Oja veidoja veicamo remontdarbu plānu, no sava kolēģa viņš uzzināja par Sense sistēmu: šī sistēma bija tieši tas, kas vajadzīgs.

“Neticami, ka es biju domājis par līdzīgu sistēmu, un tad tieši tādu arī atradu.”

2020. gada oktobrī VILPE Sense sistēma tika uzstādīta B un C rindu māju zemākajos līmeņos, nomainot vecos jumta ventilatorus ar VILPE Sense ECo jumta ventilatoriem.

Remontdarbi ietvēra arī kolektoru kanālu uzstādīšanu ēkās. Tādā veidā tiek novērsta gaisa sastāvēšanās, kas ietekmē ventilācijas procesu.

Kādā veidā notika pagrīdes renovācija

Pārseguma paneļi tika renovēti, atsedzot sarūsējušos armatūras stieņus.

Pieprasījuma vadīta ventilācijas sistēma, izmantojot VILPE Sense, novērš problēmas atkārtošanos. Pārseguma paneļi tika renovēti, atsedzot sarūsējušo armatūru.  No atsegtajiem armatūras stieņiem tika noņemta rūsa un tie tika apstrādāti ar atbilstošu līdzekli uz cementa bāzes.  

Pēc tam uz vieglbetona virsmas ar līmjavu tika izveidots saķeres slānis, kam virsū ar līmjavu uz cementa bāzes tika piestiprinātas plātnes to sākotnējā biezumā.

“Izpētot VILPE Sense datus, var redzēt, ka stāvoklis pagrīdē šobrīd ir acīmredzami labāks. Tērauda konstrukciju bojājumu risks ir krietni zemāks,” saka Iso-Oja.

Ja pagrīdē paaugstinās mitruma līmenis, VILPE Sense sistēma reaģē, attiecīgi pastiprinot ventilāciju, kas savukārt samazina mitruma ietekmi uz pagrīdē esošajām konstrukcijām.  

Problēmas tiek konstatētas laicīgi

VILPE Sense āra gaisa sensori atrodas uz ēkas ārsienas. Mājokļu būves uzņēmumam ir divas VILPE Sense sistēmas, tādēļ ir arī divi āra gaisa sensori.

Automatizēta sistēma ļauj vieglāk uzraudzīt situāciju pagrīdē.

“Viedā kontroles sistēma ir pieslēgta tīklam. Un tās priekšrocība ir tūlītēja ziņošana par sistēmas darbības pārtraukumu.  Ja problēmas šajā ēkā tiktu konstatētas agrāk, mēs būtu izvairījušies no tik lieliem bojājumiem,’ saka Iso-Oja.

Mēs jau esam saņēmuši dažus brīdinājumus par sistēmas darbības pārtraukumiem.

“Brīdinājums par sistēmas darbības pārtraukumiem ir svarīgs paziņojums attiecībā uz jebkuru ventilatoru, kas veic mehānisku ventilēšanu pagrīdē,”, pauž Iso-Oja.

Kā būvinženieris sistēmas funkcionalitāti viņš pētīja savā pētnieciskajā darbā. Mērījumi uzrādīja pareizu Sense sistēmas darbību. Apskatot situāciju ar miglas ģeneratoru, bija redzams, ka gaiss virzās uz visiem ventilācijas difuzoriem, kas atrodas pagrīdē.  

“Vēl viena Sense priekšrocība, ko novēroju uz savu mērījumu pamata, ir tā, ka, pateicoties attiecīgajam objektam pielāgotajiem kolektoru kanāliem, gaisa apmaiņa ir vienmērīga, tādējādi samazinās pagrīdē bieži konstatējamo problēmu rašanās iespējamība.”

Viedā sistēma brīdina par problēmām

Pagrīde ir aprīkota ar VILPE Ross ventilācijas deflektoriem, kas nodrošina gaisa apmaiņu.

Ja sistēma ziņo par pagrīdē esošā mitruma līmeņa būtisku paaugstinājumu, parasti ir vērts pārbaudīt tur esošo situāciju. Problēmu varētu radīt plīsusi caurule vai traucēta notekcauruļu darbība sniega kušanas periodā.

“Pastāv vairāki iespējamie problēmu cēloņi, tāpēc es uzskatu, ka pagrīdes ventilēšanai ir jāizmanto viedā kontroles sistēma, kas ļauj saņemt brīdinājumus par iespējamām problēmām, jo tādējādi tās var atrisināt savlaicīgi.”

Papildus lietošanai pagrīdē VILPE Sense var tikt izmantota arī jumta konstrukciju ventilācijai. Iso-Oja uzskata, ka automātiskā ventilācijas sistēma ir jo īpaši noderīga zem grīdas, jo mitrums parasti ceļas augšup.  

Uzziniet vairāk par VILPE Sense.