Järjestelmän suunnittelu

Kun suunnitellaan VILPE® ECo -huippuimurin ja langattoman ECo Ideal -ohjauksen avulla toteutettavaa tarpeenmukaista ilmanvaihtoa, tulee ottaa huomioon tiettyjä periaatteita, jotka varmistavat ilmanvaihdon toimivuuden. Lähtökohtana on, että jokaiseen oleskelutilaan asennetaan korvausilmaventtiili. Jos huoneen koko on yli 20 m², korvausilmaventtiilien määrää tulee lisätä noudattaen sääntöä 1 kpl/20 m². Samalla tulee varmistaa, ettei korvausilmaventtiili aiheuta valitulla ilmavirralla liian suurta painehäviötä. Emme suosittele rakennukseen yli 10 Pascalin alipainetta.

Korvausilmaventtiilien sijoituksessa ja valinnassa tulee huomioida ympäristön melu ja mahdolliset ilman epäpuhtaudet. Jos seinän ulkopuolella on melurasitetta, on hyvä valita venttiilimalli, johon on liitettävissä äänenvaimennin. Jos rakennuksen ympäristössä on ilman epäpuhtauksia, suosittelemme käyttämään suodattimella varustettuja korvausilmaventtiileitä. Suodattimien kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja likaiset suodattimet on korvattava puhtailla, etteivät ne aiheuta liikaa painehäviötä venttiiliin.

Korvausilmaventtiilien sijoittelussa ja rakenteessa tulee huomioida huonetila ja poistoilman kulkureitti. Korvausilmaventtiili kannattaa sijoittaa mahdollisimman korkealle, jolloin kylmä tuloilma sekoittuu huoneilmaan huonetilan yläosissa ja vedon tunne vähenee. Venttiilin ilmasuihku kannattaa suunnata ylöspäin, jolloin viileä ilmavirta sekoittuu tehokkaammin lämpimään sisäilmaan. Venttiilin sijoitus tulee suunnitella niin, että ilma kiertää mahdollisimman hyvin koko huonetilan läpi, mikä varmistaa tilan mahdollisimman tehokkaan tuulettumisen. Ilman tulee myös päästä liikkumaan mahdollisimman esteettömästi rakennuksen huonetilojen välillä. Tätä varten huoneiden ovien alaosassa tulisi olla vähintään 20 mm rako. Huoneiden välille voi asentaa myös siirtoilmareitteinä käytettäviä venttiileitä.

Koneellisen poistoilmanvaihdon yhteydessä ei kannata käyttää lämpötilan mukaan säätyviä korvausilmaventtiileitä. Sulkeutuessaan kylmillä ilmoilla ne saattavat aiheuttaa liian suuren paine-eron rakennuksen sisätilojen ja ulkoilman välille. Venttiilin sulkeutuessa korvausilma saattaa tulla rakennukseen seinien ja lattioiden rakojen kautta ja sen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia huoneilmaan.

Poistoilmaventtiilit tulee sijoittaa pesuhuoneisiin, WC-tiloihin, saunaan, vaatehuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen ja keittiöön.

Rakennuksen rakenteet saattavat rajoittaa poistoilmaventtiilien sijoittamista. Konsultoi aina asiantuntevaa LVI-asentajaa poisto- ja korvausilmareittejä suunnitellessasi!

Rakennuksen pinta-ala, m² VILPE®-huippuimuri Korvausilmaventtiilien suositeltu
minimimäärä, kpl
100 ECo190 5 – 6
150 ECo190 8 – 9
200 ECo220 10 – 12
250 ECo250 13 – 15
300 ECo250 16 – 18