Bryt tabun kring hål och fuktskador: Nya tak kan ha hundratals småskador och det är inte ett tecken på dåligt utfört arbete

Det är mycket vanligt att tak har både mindre och större skador i det vattentäta ytskiktet. Det är vanligt med hål i taket både i nya och äldre tak och orsaken är ofta den mänskliga faktorn och inte dåligt utfört arbete. Eftersom också mindre skador kan orsaka stora problem är det avgörande att upptäcka och åtgärda skadorna så fort som möjligt. Den senaste tekniska utvecklingen har bidragit till lösningar som gör det möjligt att i realtid kontrollera hur taket mår. 

Fuktskador, läckage och hål i taket är problem som är alltför vanliga inte bara för takläggare utan också för fastighetsägare. De är till och med så vanliga—också på nya tak—att man borde beakta dem som normala och ingenting att skämmas över. Kristaps Draudins, verkställande direktör på Controlit Factory SIA, har flera års erfarenhet av att bekämpa skador i tak. Controlit är ett lettiskt företag som tillverkar smarta underskikt som lokaliserar hål i taket:

“Den största majoriteten nya tak har hål. I ett av våra senaste projekt hittade vi 150 skador på det nybyggda taket och den mängden är inte alls ovanlig. Under de fem år vi har sysslat med det här, kan jag räkna på mina ena hand antalet tak som inte har haft några hål alls”, säger Draudins.

Draudins berättar att antalet skador på tak varierar mycket mellan fastigheter. Enligt honom är takets storlek inte avgörande för antalet skador. Snarare ökar risken för problem med antalet personer som jobbar på taket och den tid som de jobbar där. En annan kritisk faktor är antalet produkter och tillbehör på taket: ju mera grejer, desto större risk.    

Draudins berättar att skador i tak varken är en hemlighet eller en överraskning för takläggare och fastighetsägare. Tabun kring hål i tak är redan brutna och de flesta inser att skador inte går att undvika:

“Folk måste förstå att man inte kan skylla på någon när det kommer till den här typen av skador: det är verkligen inte så att man gör dem med flit. Ett klokare sätt att se på saken är att sådant händer, och att vissa skador inte går att förebygga. Min uppfattning är att folk i branschen inser det här och enligt min erfarenhet har takläggare ingenting emot att man granskar taken med vår utrustning. Vi har många kunder som är takläggare och de använder vår utrustning för att hitta skador och spara tid och pengar”, säger Draudins.

Den mänskliga faktorn orsakar hål

Majoriteten av skadorna på nya tak beror på mänskliga misstag, men också andra faktorer såsom väder kan påverka. Enligt Draudins erfarenhet uppstår de flesta skador på taken redan i byggfasen.

Draudins klassificerar skadorna i två olika kategorier: punkteringsskador och dåligt sammansvetsade sömmar. Punkteringsskador uppstår när något punkterar och tränger igenom taket ytskikt. De här skadorna är vanligast på nya tak och kan uppstå när någon till exempel trampar på en spik. Dåligt sammansvetsade sömmar brukar man upptäcka i ett senare skede.  

Även om många hål i taket är omöjliga att upptäcka med blotta ögat, kan de ändå ställa till med stor skada:

“Vid kraftiga regnskurar kan ett så litet hål som en nål ta in 3 liter vatten. Du kan föreställa dig skadebilden om du har flera sådana hål i taket”, säger Draudins.

Smarta tak är utvecklade för att automatiskt upptäcka och förebygga skador

Den senaste teknologiska utvecklingen har skapat flera möjligheter att komma till bukt med skador och fukt på taken. De här lösningarna erbjuder bättre kontroll och skydd mot skador och fukt. Controlits lösning lokaliserar hål och skador i det vattentäta takskiktet: systemet fungerar så att man installerar Controlits elektriskt konduktiva material under det vattentäta takskiktet. När man sedan inspekterar taket sveper man över det med speciell utrustning, och systemet lokaliserar även de osynligaste skador så att de kan repareras: 

“Vi rekommenderar en eller två inspektioner för nya tak. I fortsättningen lönar det sig att utföra minst en årlig inspektion. Vi har kunder som förvarar känslig och dyr utrustning i sina fastigheter. De brukar inspektera sina tak var tredje månad och alltid efter att någon har jobbat på taket. Allt beror på kundens önskemål och behov”, säger Draudins.

Takinspektion med Controlits utrustning

Draudins berättar att även om Controlit lokaliserar skador i takskiktet, kan den inte upptäcka fukt. Det här innebär att om det dröjer lång tid mellan inspektionerna, kan nya hål som uppstår under den tiden hinna orsaka stor skada. Eftersom Controlit inte upptäcker fukt kommer systemet inte åt fuktskador som orsakas av andra faktorer än skador i takskiktet—till exempel kondensering. För att åtgärda de här problemen kan man med fördel kombinera Controlit-systemet med VILPE Sense-systemet. Till skillnad från Controlit, är VILPE Sense ett fukthanteringssystem som genast larmar när fukthalten stiger i konstruktionerna. Eftersom VILPE Sense är kopplat till en takfläkt, torkar systemet automatiskt isoleringen vid behov. På det sättet fungerar den som första hjälp för läckage innan man hinner laga skadan men systemet förebygger också fuktskador som kan uppstå naturligt, till exempel av fuktigt väder:

“Ett smart tak gynnar alla parter. För fastighetsägaren finns det stora summor och tid att spara eftersom man inte behöver ordna med kostsamma inspektioner och renoveringar”, säger Draudins.

Läs mer: