Svårt att få ersättning vid fuktskador i taket

Osäkert om man får ersättning från försäkringen vid vatten- och fuktskador på taket och övre bjälklaget

I en undersökning från 2020 som utfördes av marknadsundersökningsföretaget Kantar TNS intervjuades finländska beslutsfattare och experter som ansvarar för övervakningen av skicket på fastigheters tak och eventuella renoveringsprojekt.

Enligt undersökningen är det vanligt med reparationer av tak innan deras livslängd har löpt ut. Riskfaktorer för framför allt flacka tak ansågs vara bland annat bristfällig ventilation av de underliggande konstruktionerna, brist på underhåll samt takets åldrande och att fogarna släpper. Förebyggande och regelbundet underhåll förlänger å sin sida takets livslängd. I svaren betonades även att det ansågs osäkert om man kunde få ersättning vid fuktskador från försäkringsbolaget för reparationer av tak och övre bjälklag. Liknande resultat för svenska byggnader har framkommit i Boverkets kartläggning av byggfel.

Hur vanliga är takreparationer?

De intervjuade gav sin uppfattning om hur vanliga reparationer av tak på flervåningshus, affärsbyggnader och offentliga byggnader är innan takets livslängd löper ut.


I hur stor andel av byggnaderna repareras taken innan takets egentliga livslängd upphör?

En av fyra uppgav att 80–100 % av taken undergår reparerationer före utgången av deras livslängd.

Uppfattning om försäkringsbolagens ersättningar

Hur stor del av den totala summan som beror på reparationer av tak och övre bjälklag innan livslängden löper ut uppskattar ni att försäkringsbolagen ersätter?

Nästan hälften av de intervjuade uppskattade att mindre än 10 % av reparationerna ersätts av försäkringsbolagen.

Uppkomsten av de första problemen

Hur snabbt efter att byggnaderna tas i bruk anser ni att de första problemen med tak/övre bjälklag i regel uppstår?

”Enligt respondenterna uppstår 30 % av problemen inom mindre än tre år från det att byggnaden har tagits i bruk.”

VILPE Sense håller koll på fukten i taket

VILPE Sense kombinerar fukthantering och fuktskadebeskämpning i ett och samma system. Systemet torkar isoleringslagret vid behov, till exempel efter regn och under fuktigt höstväder som kan skada fastigheten även om taket inte läcker. Systemet varnar dig också för små och svårupptäckta läckor, så att du kan reparera dem förrän skadorna blir större och dyrare. VILPE Sense bygger på den senaste IoT-tekniken och är utvecklad för att hålla konstruktionerna i din fastighet friska. Läs mer om VILPE Sense här.

Jag vill veta mer om VILPE Sense

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Läs mer: