Fuktskador på tak är både vanliga och kostsamma. Enligt experter behöver ett av fyra tak renoveras på grund av fuktskador innan slutet på deras egentliga livslängd. Dessutom täcks fuktskador sällan av försäkringen, vilket innebär att fastighetsägaren får stå för kostnaderna. VILPE Sense fuktkontroll är ett kostnadseffektivt sätt att minimera risken för fuktskador på ditt tak. Systemet använder den senaste IoT-teknologin för att kontinuerligt analysera data från ditt tak, upptäcka förhöjda fukthalter och ventilera takkonstruktionen enligt behov.

Hur fuktskador på tak uppstår och hur de kan förebyggas

Svårt att få ersättning vid fuktskador i taket

Så sparar du tid och pengar med VILPE Sense fuktkontroll

Smart, behovsstyrd ventilation. Systemet övervakar takets skick och håller ventilationen på en optimal nivå. Detta håller takkonstruktionerna torra och friska.

Smidigare underhåll med data. Systemet samlar objektiv data för att hjälpa dig fatta välinformerade beslut om underhåll eller reparationer av takkonstruktionen.

Varnar vid problem. När det kommer till fukt gäller det att reagera snabbt för att förhindra kostsamma renoveringar. Systemet kommer automatiskt att varna dig när det upptäcker ett potentiellt problem.

Inget mögel eller svamp. Torra konstruktioner i krypgrunden förhindrar tillväxt av mögel och svamp.

Säkra en utmärkt isoleringsförmåga. Fukt minskar isoleringskapaciteten i isoleringslagret, vilket ökar byggnadens energiförbrukning.

Inga fuktrelaterade skador under byggfasen. Takkonstruktionerna är vanligtvis svåra att skydda från fukt under byggfasen. Systemet torkar strukturerna i efterhand.

Ökat återförsäljningsvärde på fastigheten. Bevisa skicket på konstruktionerna med datahistoriken i systemet.

Avlägsnar överskottsvärme ur konstruktionerna. Undvik överhettade tak och byggnader under sommaren, då systemet för ut varmluftsöverskottet ur takkonstruktionerna.

Har du frågor?

Kontakta våra experter.

Så fungerar det

1.

Systemet upptäcker förhöjda fukthalter. Högre fukthalter i takkonstruktionen kan orsakas av läckage, kallt väder, luftläckage och dålig ventilation.

2.

Data överförs via trådlösa givare till kontrollenheten, som justerar takfläkten, och sedan vidare till den mobila basstationen för uppladdning till molntjänsten. Takfläkten justeras automatiskt till optimal nivå för att avlägsna överskottsfukt ur byggnadens konstruktioner. När överskottsfukten har avlägsnats återgår takfläkten till sin normala aktivitetsnivå. Fastighetsägaren varnas även vid potentiella problem.

3.

Data från takkonstruktionerna gör det enkelt att reagera på potentiella problem, som läckage, och genomföra reparationer i tid. På så sätt kan man undvika omfattande och kostsamma reparationer.

Vad behöver man?

VILPE Sense grundpaket

Grundpaketet består av två givare och en kontrollenhet.

VILPE Sense mobil basstation

Den mobila basstationen kan köpas med eller utan förinstallerad SIM-kort med dataabonnemang.

VILPE Sense ECo-takfläkt

En VILPE Sense ECo-takfläkt kan installeras i undertrycksavluftare för att undvika öppnande av takkonstruktionerna. Alla VILPEs ECo-takfläktar kan användas för att torka konstruktionerna.

VILPE Sense givare (valfri)

Extra givare kan läggas till VILPE Senses grundpaket.

Vill du veta om VILPE Sense fuktkontroll passar ditt projekt?

Låt oss hjälpa dig med planering och beräkning.

Kundernas erfarenheter av VILPE Sense

Läs om några av våra nöjda kunders projekt.

Sagt om VILPE Sense

”Jag kan mycket väl tänka mig att VILPE Sense-systemet snart kommer att finnas i många ritningar på nya fastighetsprojekt. Själv anser jag att systemet utgör det största utvecklingssteget för flacka tak sedan man uppfann bitumenmaterialet.”

Mikko Törvi, VD för MH-Kate och takförbundets ordförande i Finland

”Enligt min åsikt är VILPE Sense en mycket smart lösning som hjälper fastighetsägaren och andra involverade i projektet att proaktivt hantera ett mycket irriterande takproblem – fukt.”

Kristaps Draudins, Verkställande direktör, Controlit Factory SIA

”VILPE Sense erbjuder efterlängtad automatisering på taken. Jag är övertygad om att det i framtiden kommer att komma ännu fler liknande takprodukter. I vårt företag vill vi vara en del av den här utvecklingen.”

Risto Haanpää, VD, LA-Kattohuolto

Använd tillsammans med VILPE Sense läckagedetektor för optimal övervakning

VILPE Sense fuktkontroll ökar automatiskt ventilationen i konstruktionerna när fukthalterna stiger. Vi rekommenderar att systemet används tillsammans med VILPE Sense läckagedetektor, som hjälper dig att snabbt och enkelt lokalisera läckage även på större takytor. Systemet kan också kombineras med VILPE Sense fuktkontroll för krypgrunder.

VILPE Sense läckagedetektor VILPE Sense fuktkontroll
Funktion
 • Upptäcker och lokaliserar läckage
 • Ventilerar konstruktionerna genom att avlägsna fukt vid behov
 • Förbättrar den naturliga ventilationen i konstruktionerna
 • Sparar energi genom att avlägsna överskottsvärme från konstruktionerna när vädret är varmt
Användningsexempel
 • Lokalisering och detektering av läckage
 • Takövervakning
 • Byggnader som behöver förbättra ventilationen i konstruktionerna
 • Avlägsnar överskottsfukt
 • Torkar isoleringen
Var kan den användas
 • Tak
 • Väggar
 • Takkonstruktioner
 • Krypgrunden
VILPE Sense-produkter
 • VILPE Sense givare
 • VILPE Sense takfläkt
 • VILPE Sense kontrollenhet
 • VILPE Sense givare

VILPE Sense läckagedetektor

VILPE Sense fuktkontroll för krypgrunden

Blev du intresserad? Ring +46 73 386 9420

Jobbar du med ett byggprojekt?

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret för PROJEKTINFORMATION och vi räknar ut vilka produkter som behövs och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Jag vill veta mer om VILPE Sense

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Installation & material

Broschyrer och installationsmanualer.

FAQ

Varför ska jag välja VILPE Sense i stället för vanlig undertrycksventilation?

VILPE Sense förbättrar självdragsventilationen, som baseras på undertryck, i konstruktionerna. Systemet larmar vid ökad fukthalt i konstruktionerna och torkar dem. VILPE Sense fuktkontroll kan användas för att förbättra, reglera och övervaka ventilationen av konstruktionerna. Insamlad data gör det möjligt att upptäcka latenta takläckage.

Gör Sense-systemet någon nytta om taket på byggnaden är vattentätt?

Sense gör mer än att larma om läckage  ̶  systemet är avsett att driva ut fukt ur konstruktionerna. Fukt samlas i konstruktionerna på grund av temperatur- och fuktvariationer. Sense kan upptäcka och avlägsna denna fukt. Baserat på data som fås från systemet kan man även upptäcka eventuella läckage genom att granska hur snabbt fukten lämnar konstruktionerna. Den optimala jämförelsesituationen har man om man har flera Sense-system på taket, Sense har installerats i intilliggande byggnader eller det finns flera givare i samma fastighet.

Till vad behövs takfläkten?

Takfläkten behövs för att hålla isoleringsskiktet/konstruktionerna torra. Ju torrare isoleringen är, desto bättre isolerar den. Torra konstruktioner förebygger uppkomst av mögel och svamp. När takfläkten torkar konstruktionerna hålls de i skick längre.

Hur mycket ström förbrukar takfläkten? Är Sense-systemet energieffektivt?

Kontrollenheten i Sense monteras i en energieffektiv VILPE EC-takfläkt. Kontrollenheten reglerar takfläktens funktion efter behov, så takfläkten förbrukar ingen extra energi. I regel går fläkten på måttlig hastighet. Förbrukningen är i genomsnitt 5–10 W, det vill säga motsvarande en modern LED-lampa.

Hur får takfläkten ersättningsluften den behöver?

Sense-systemet behöver tillräckligt med ersättningsluft för att fungera ordentligt. Om tillgången på ersättningsluft inte tillgodoses, tas luften genom strukturerna. En tillräcklig mängd ersättningsluft ska säkerställas med strukturella lösningar. Tillgången på luft kan tillgodoses till exempel med undertrycksavluftare.

Hur cirkulerar luften i systemet och hur påverkar fläkten detta?

VILPE Sense stoppar inte den naturliga luftcirkulationen utan förbättrar den. När takfläkten går på den lägsta hastigheten motsvarar luftcirkulationen undertryckscirkulationen. När fuktnivån stiger ökas takfläktens varvtal. Takfläkten är alltid påkopplad, förutom vid –7 °C eller kallare. Då stannar takfläkten, eftersom man inte vill kyla konstruktionerna.

Hur analyserar kontrollenheten hur den ska reglera takfläkten? Hur lyckas detta utan manuellt arbete?

Kontrollenheten i VILPE Sense reglerar takfläkten baserat på en algoritm. Regleringen påverkas av utomhustemperaturen och den relativa luftfuktigheten. För takfläkten har vissa gränsvärden angetts och dessa får inte överskridas eller underskridas. Till exempel begränsas luftcirkulationen vid kyla. Algoritmen styr takfläkten så att konstruktionerna hålls i gott skick. Den har programmerats att hålla det ventilerade utrymmet så torrt som möjligt. Målet är att leda in torr luft i konstruktionerna och föra ut fuktig luft.

Hur regleras takfläkten i praktiken?

Vid regnigt väder är fukthalten i utomhusluften hög och då cirkulerar fläkten på minsta varvtal för att inte ersätta den relativt torra luften i konstruktionerna med den fuktigare uteluften. När regnet upphör och luften blir torrare ökar takfläktens varvtal. Ett system som fungerar enligt behov håller ventilationen av konstruktionerna optimal, eftersom takfläkten avlägsnar i genomsnitt sex gånger mer fukt från konstruktionerna jämfört med konventionella lösningar.

I vilka länder fungerar det förinstallerade SIM-kortet?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal (även Madeira och Azorerna), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanen, Österrike, samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte och Réunion.

Hur lång livslängd har VILPE Sense?

Systemet i sig hålls i funktionsskick i årtionden. Givarnas livslängd är å andra sidan 10–15 år. Givaren fungerar tills batteriet i den är tomt. Därefter behöver givaren förnyas, eftersom batteriet på grund av isolerbarheten inte kan bytas.

Larmar givaren om den går sönder?

Om en givare skulle råka gå sönder eller batteriet blir tomt kan man se detta via Senses användargränssnitt. När givaren fungerar visas den med grönt i användargränssnittet. En grå färg indikerar att givaren har ett fel.

Hur ska systemet dimensioneras? Vilken areal täcker en takfläkt?

En takfläkt täcker en yta på ungefär 200 m2. Arealen beror dock på byggnaden, konstruktionen, ventilationstyp och ett antal andra faktorer. Rådfråga alltid professionella ventilationsexperter före systemet installeras.

Hur stor areal täcker Sense-givarna?

En givare i de ventilerade konstruktionerna räcker till för att övervaka den areal som betjänas av en takfläkt.

Hur styrs systemet om det finns flera givare?

För styrning av takfläkten behövs minst två givare: en utomhus och en i konstruktionerna (målområdet). Kontrollenheten reglerar takfläkten på basis av data från dessa två givare. Den mobila basstationen laddar upp data från kontrollenheten till molntjänsten. Man kan installera fler givare i konstruktionerna om man vill samla in mer omfattande eller mer detaljerad data. Om det finns flera givare i konstruktionerna kan man välja vilken som helst av dessa för reglering av kontrollenheten. Man kan även installera fler kontrollenheter med givare anslutna, till exempel i närliggande byggnader, och koppla kontrollenheterna till samma mobila basstation.

Hur snabbt fungerar systemet efter installation?

Data börjar synas i användargränssnittet inom cirka sju timmar efter att systemet har tagits i bruk, vilket beror på att kondensatorn i kontrollenheten ska laddas. Kontrollenheten skickar data vidare till den mobila basstationen och användargränssnittet. I övrigt fungerar systemet genast det har kopplats in. Du kommer att märka att takfläkten genast startar, men det kommer att ta den ovan nämnda tiden innan du kan se data i användargränssnittet.

Hur lång garanti har systemet?

Systemet har två års garanti.

Vad händer om byggnadens ägare byts?

Administratören kan ta bort admin-rättigheterna från enhetens inställningar, vilket möjliggör registrering av en ny admin. Den nya administratören måste ha ett personligt användarkonto.

Om den tidigare administratören är okänd, kan man genom att uppge kontrollenhetens serienummer begära att administratören friar enheten och admin-rättigheterna. Begäran skickas då till den tidigare administratören via e-post.

I situationer då den tidigare administratören inte reagerar på epostbegäran, kan VILPEs kundtjänst fria admin-rättigheterna för ny registrering.

Hur fungerar Alipai och Sense tillsammans för att förbättra ventilationen av takkonstruktionerna?

VILPEs Alipai-produkter har i decennier använts för ventilation av takkonstruktioner och är en väsentlig del i effektiv takventilation.

Sense-systemet tar den passiva undertrycksavluftningen till en ny nivå då det kombinerar Alipai-produkterna med ett smart, IoT-baserat kontrollsystem. Installera VILPE ECo takfläktar i existerande Alipai-produkter för att undvika att behöva öppna takkonstruktionerna.

Vad är fördelarna med att införskaffa ett VILPE Sense-system med förinstallerat SIM-kort?

VILPE Sense-systemet kan köpas med ett förinstallerat SIM-kort och en dataanslutning. Systemet kan då börja användas genast. SIM-kortets operatör är Elisa M2M (Vodafone global) och dataabonnemanget fungerar i EU- och ETA-länder. Anslutningens garantitid är 10 år.

Ett SIM-kort krävs för att den mobila basstationen ska fungera. Om man väljer VILPE Sense mobil bastation utan SIM-kort måste kortet och en dataanslutning införskaffas separat.

Hur presenteras data från givarna i VILPE Senses molntjänst?

VILPE Sense-systemets användare kan i Senses molntjänst se temperatur, relativ fuktighet, absoluta fuktigheten, mögelindex och takfläktens varvtal. Alarm kan ställas för att varna användarna för förhöjda fukthalter. Användargränssnittet fungerar på både PC, smarttelefon och surfplatta.

Data kan följas för ett eller flera områden. Administratören kan enkelt dela en länk till molntjänsten, så att exempelvis invånarna i ett höghus eller användarna av en offentlig byggnad kan följa fukthalten i strukturerna. Informationen överförs säkert och effektivt.