Så uppstår fuktskador på taket och så går de att förebygga

Fuktskador är tyvärr en alltför vanlig mardröm för både fastighetsägaren och takläggare. Fuktskador kan uppstå i både nya och äldre fastigheter. I den här artikeln berättar vi vad som ligger bakom fuktskador och hur du kan skydda ditt tak.

Enligt en undersökning som finländska marknadsundersökningsföretaget Kantar TNS utförde 2020, uppskattade var fjärde finländska expert att det uppstår fuktproblem i 80-100 % av alla tak under den teoretiska livslängden. Boverkets rapport 2018 målar upp en liknande bild med fukt som det vanligaste problemet i fastigheter i Sverige. Också en mindre fuktskada är problematisk eftersom små fuktskador ofta växer och blir större med tiden.

Om du har en fuktskada på taket har du ett verkligt problem. En fuktskada förstör konstruktionerna med tiden. Fukt bidrar också till en grogrund för mögel-, bakterie- och jästsvamptillväxt, berättar VILPEs forsknings- och utvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti.

När blir fukten ett problem?

Lahti betonar att kortvarig fukt inte är ett problem, men om konstruktionerna inte får torka kommer det att bli problem.  

På hösten är luften fuktigare och det är alldeles normalt att fukt ansamlas i konstruktionerna. Under vintern och våren kommer fukten att torka. Konstruktionerna tål en kortvarig fuktbelastning, men det är viktigt att den inte blir långvarig, säger han.

Lahti berättar att de flesta mögel-, bakterie- och jästsvamparter börjar växa när den relativa fukthalten är över 70 %. Du kan ta reda på den relativa fukthalten i din fastighet genom att mäta konstruktionerna med en temperatur- och fuktmätare. Det är viktigt att daggpunkten aldrig uppstår i konstruktionerna eftersom det är då som fukten börjar kondensera på ytorna. Daggpunkten innebär att luftens relativa fukthalt är 100 %. 

Orsaken till en fuktskada är ofta den mänskliga faktorn: till exempel skråmor och hål kan uppstå när någon går på taket och råkar trampa på en spik. Läckage eller ett byggfel behöver ändå inte alltid ligga bakom fuktskador utan det kan också bero på att fastigheten utsätt för alltför mycket fukt. Klimatförändringen kommer att leda till allt högre luftfuktighet, regn och stormar som kommer att öka fastigheternas fuktbelastning. 

Skydda taket från fuktskador

Det är i stort sett alltid lättare att laga en fuktskada som man har upptäckt tidigt än en som man upptäcker sent. Dolda skador förblir ofta dolda en lång tid eftersom det skulle krävas att man öppnar upp konstruktionerna och undersöker dem. Regelbundna konditionsgranskningar görs alltför sällan.  

Det finns alternativ till sporadiska konditionsgranskningar: ett smart tak med ett automatiskt och behovsstyrt fukthanteringssystem VILPE Sense. VILPE Sense upptäcker om det finns för mycket fukt i konstruktionerna och larmar vid en misstänkt läcka. VILPE Sense säkerställer att inga dolda fuktskador kan uppstå.  

VILPE Sense är kopplat till en takfläkt, som torkar konstruktionerna enligt behov. Det här fungerar som en förstahjälp vid läckage och som en förebyggande åtgärd mot fuktskador som uppkommer på andra sätt än läckage. Det går bra att montera ett smart tak på både nya och äldre tak.  

Läs mer: