Ventilationsrenovering i villa

Familjen Perämäki består av fyra personer som sedan 1999 bor i en villa på ett plan i Ylihärmä i Finland. I takt med att familjen har vuxit har även utrymmesbehovet växt. Därför beslöt man att renovera vindsvåningen till boyta. I samma veva beslöt paret Perämäki att göra en ventilationsrenovering eftersom den passiva ventilationen inte längre var tillräcklig.

Hemma hos Antti och Riia Perämäki har renoveringen varit igång sedan början av november. Renoveringen fortgår enligt planerad tidtabell och man har lyckats undvika större överraskningar. Eftersom man i husets byggskede redan hade beaktat möjligheten att bygga ut huset, gick renoveringen smidigare än förväntat. Större byggarbeten var inte nödvändiga.

Inomhusluftens höga koldioxidhalt var ett tydligt tecken på att ventilationen räckte till. Familjens koldioxidmätare visade rött efter en dag när barnen hade varit sjuka och hela familjen var hemma. Då inomhusluftens koldioxidhalt överstiger 1200 ppm kan man känna sig trött och få huvudvärk. Inomhusluftens rekommenderade koldioxidhalt är under 800 ppm.

På bilden utgångsläget 13.11.2018

Vad har hänt sedan sist?

”Vi har isolerat övervåningens strukturer. Vi använde PIR-isolering eftersom det är lätt att installera i takstrukturerna. För tillfället stärker vi de bärande strukturerna. Snart har vi installerat resten av isoleringen också.

Ventilationskanalerna är nu monterade. I badrummet och bastun på nedre våningen har vi installerat frånluftshuvar. Vi lade även till en frånluftshuv på taket till gästtoaletten. Frånluftshuven säkerställer att oren luft förs ut ur rummet och att till exempel fukten inte tränger in i strukturerna.”

Vad händer härnäst?

”När isoleringen och strukturerna är färdiga kan vi börja jobba på ytorna. Före det ska en elektriker installera kablar för värme och annan elektricitet. På samma gång drar vi de kablar som takfläkten och ECo Ideal-styrsystemet behöver. ECo Ideal -systemet kräver inga större elarbeten och det går lätt att fixa i samband med annan elektricitet i övervåningen.”

Ventilationskanaler installeras i huset.

Antti Perämäki monterar värmeisoleringsskivor på övervåningen.

När man renoverar stöter man ofta på överraskningar. Har ni gjort det?

”På ett ställe i väggen upptäckte vi en liten luftläcka som hade orsakat en mindre mängd fukt på de omgivande strukturerna. Som tur hade läckan inte hunnit skada strukturerna.”

Ni lånade vår VILPE® Desktop CO2 Monitor -koldioxidmätare.
Hur har ni tagit den i bruk?

”Det har varit intressant att följa koldioxidmätarens värden i olika rum. Koldioxidhalten har varit högre än förväntat och vi tycker det ska bli spännande att se hur ventilationen förbättras när vi börjar använda takfläkten.”

Golvplankorna täcker golvet i rummet, förutom den del där trappan ska stå.

14.1.2019

De första golvplankorna är nu på plats och förändringen är märkbar. Isoleringsskivorna är på plats och centraldammsugarens rör har flyttats till ett annat ställe. Renoveringen har gjort familjen medveten om vikten av god inomhusluft.

”Förr förstod vi inte ventilationen betydelse för trivseln hemma. Vi använder ännu koldioxidmätaren flitigt. I framtiden kommer vi enkelt att kunna justera ventilationen i huset. När vi får ECo Ideal kan vi lita på att inomhusluften jämt ligger på en idealisk nivå.”

Vad annat har framkommit under renoveringen?

”Renoveringen gjorde att fuktnivån höjdes på övervåningen. Nu när isoleringen är lufttät var vi tvungna att öka ventilationen så att fukten sögs ut och luftkvaliteten skulle vara bra. Ventilationen effektiviserades genom att öppna tilluftsventilernas kanaler. ”

Hur mycket tid har renoveringen krävt?

”När alla arbetsmoment räknas ihop, uppskattar vi ungefär 40 timmar i veckan.”

15.5.2019

Våren har framskridit i takt med renoveringen. Övervåningens renoveringsprojekt är nästan färdigt. Paret har ändrat sina planer för övervåningen och nu ska det inredas för att bli föräldrarnas sovrum.

Även ventilationsrenoveringen har framskridit. En VILPE ECo -takfläkt har monterats på husets tak och härnäst installeras styrsystemet ECo Ideal Wireless som är automatiskt och behovsstyrt. Det här kommer att underlätta barnfamiljens vardag.

”Renoveringen har gått bra och vi har inte stött på några överraskningar. Vi använder ännu koldioxidmätaren. Nu märker vi själva hur unken luften är då koldioxidhalten är hög, berättar paret Perämäki.

Nästa steg är att göra de sista elarbetena och justera ECo Ideal Wireless -styrsystemet färdig att användas. Sedan är den största delen av renoveringen klar.

Med liten insats fick vi fick ett välfungerande ventilationssystem.

Antti Perämäki om ECo Ideal Wireless

30.9.2019

Under sommaren tog Perämäki en paus från renoveringen. Nu återstår ännu att bygga ett varmt förråd på vinden.

Perämäki har fått njuta av ventilationen under sommaren, då ventilationsrenoveringen är färdig på övervåningen och i badrummet på den nedre våningen. Ventilationskanaler har ännu inte byggts på den nedre våningen.
”Renoveringen har förbättrat ventilationen märkbart. Vi känner en tydlig skillnad mellan den övre och nedre våningen”, berättar Antti.

En fuktgivare i badrummet gör ventilationen automatisk.
”När jag duschar hör jag efter ett par sekunder hur takfläkten börjar gå på högre effekt”, fortsätter Antti.

Det var lätt att ta i bruk det automatiska styrsystemet ECo Ideal Wireless. Det var även lätt att lära sig att använda det. Den automatiska inställningen har hittills varit tillräcklig för att sköta om ventilationen.
”Jag har varit hundra procent nöjd med ventilationsrenoveringen. Om man funderar på att renovera så tycker jag inte att man ska tveka”, säger paret Perämäki.

6.2.2020

Renoveringen är helt och hållet färdig och när paret tänker tillbaka på renoveringen är det idel glada miner. De sista momenten, som att dra ventilationskanaler i den nedre våningen, blev färdiga strax före jul. Dessutom monterade man färdigt frånluftshuvarna i badrummet och gästtoaletten. Golvlisten till badrummet tog man bort så att luften från den nedre våningen kan cirkulera ut. För att få in mer frisk luft monterades tilluftsventiler i både vardagsrummet och köket. Övervåningen är nu färdiginredd.  

Vardagen i en barnfamilj kan vara mycket hektisk, och ibland har renoveringen varit en pärs. Den bygghjälp familjen har fått har varit guld värd och paret Perämäki är glada över att de aldrig känt sig tvungna att skynda på utan renoveringen har fått ta sin tid. Den nya bostadsytan ger barnfamiljen mer plats. Det viktigaste har varit att inomhusluften nu är frisk och hälsosam.

”Nu i efterhand när renoveringen är över kan jag bara konstatera att vi borde ha renoverat i samband med att vi köpte huset. ECo Ideal kräver inga större investeringar och med liten insats fick vi fick ett välfungerande ventilationssystem”, säger Antti Perämäki.

Inomhusluften har förbättrats märkbart tack vare renoveringen. Före renoveringen var familjen tvungen att öppna fönstret när luften kändes unken. Nu är situationen en annan.

”Vi har ställt in systemet på det automatiska läget och takfläkten effektiviserar ventilationen enligt behov. I vardagsrummet har vi en koldioxidmätare så att vi kan följa med luftkvaliteten. Mätaren visar numera alltid grönt, vilket är ett tecken på att ventilationen verkligen fungerar som den ska. Vid några tillfällen då vi har haft gäster, har mätaren visat på gult, då har vi justerat takfläkten med styrpanelen och strax efter har luftkvaliteten normaliserats.”

Familjen Perämäki överväger även att skaffa koldioxidgivare. Det skulle möjliggöra att ventilationen skulle fungera automatiskt när givaren upptäcker en högre koldioxidnivå.

Hur ser framtidens ventilationslösningar ut och hur förändrar de branschen?

Ladda ner en gratis artikel där Britta Permats, verkställande direktör på Svensk Ventilation, berättar om ny teknik och ventilationsbranschen.

Ladda ner artikeln gratis!