Ventilationsrören VILPE ROSS 200 pryder vårdhem i Vanda

Vårdhemmet Atzaleas nya lokaler i Gruvsta i Vanda togs i bruk i november 2013. Ventilationen i tvåvåningsbyggnadens bottenbjälklag genomfördes med ventilationsrören VILPE ROSS 200. Totalt monterades över 30 stycken ROSS-rör.

Vårdhemmet byggdes på uppdrag av Minerva hoivakiinteistöt Oy och för konstruktionsplaneringen
ansvarade Risto Linnakangas från Insinööritoimisto Risto Linnakangas Oy. Linnakangas hade sedan tidigare goda erfarenheter av ROSS-ventilationsrören och beslöt att välja samma säkra och
representativa lösning även för detta objekt. Monteringshålen i elementen hade gjorts redan i
gjutningsskedet och i genomföringarna monterades VILPE ROSS 200-monteringsrör.
Ventilationsrören monterades på plats.

– ROSS 200-ventilationrör är en snygg lösning. Dessutom är de snabba och enkla att montera, eftersom alla tillbehör finns med i förpackningen. Arbetet snabbades ytterligare upp när montörerna fick klart för sig vilka delar som behövs för infästningen och vilka som är extra tillbehör som kan
användas vid andra monteringssätt. Att montera ett rör tog bara tio minuter, berättar ansvarige mästaren Jari Salmivuori från Minerva hoivakiinteistöt Oy.

”ROSS 200-ventilationrör är en snygg lösning. Dessutom är de snabba och enkla att montera, eftersom alla tillbehör finns med i förpackningen.”

Jari Salmivuori

Ventilationsrören VILPE ROSS

ROSS-ventilationsrör används för ventilation av krypgrunder och källarutrymmen, för att förhindra fuktskador och radonolägenheter i bottenbjälklaget. Det kan även användas som tilluftsrör. Användningsobjekten är flervåningshus, affärs- och industribyggnader samt småhus.

Färgalternativen är ljusgrå, svart, grå, röd, målarvit och beige.

ROSS-monteringsröret fästs i väggelementet eller gjutsockeln redan i gjutningsskedet och lämpar sig även för murblock.

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig