VILPE ger byggnadsentreprenören ro på natten

I Upplands-Bro utanför Stockholm uppförs ett bostadsområde med 75 radhus, vars tak pryds av rader av produkter från VILPE. De 30 hus som redan är uppförda på Brushanevägen har tak av antingen bandtäckt plåt eller papp. På taken med bandtäckt plåt sitter genomföring samt huvar och
avloppsluftningar i serien VILPE Classic.

På granngatan Rödbenevägen står 28 radhus klara och
ytterligare 17 ska vara stomresta hösten 2013. Alla 45 objekt har en taklutning om fem grader och
som takmaterial har man valt papp. Takgenomföringarna på dessa görs med VILPEs höga
pappgenomföringar som är speciellt utvecklade för tak med en lutning under elva grader. På varje tak sitter en avloppsluftning med hatt samt två takhuvar, en för avluften från ventilationen och en för spisfläkten.

Byggnadsentreprenörens platschef Stefan Liljegren anser att VILPEs produkter är det idealiska valet för radhusen i Upplands-Bro.

– Håltagning i tak har alltid varit en riskkonstruktion. Särskilt gamla plåtlösningar är nästan omöjliga att få täta över tiden. När jag i samband med ett annat projekt bekantade mig med VILPEs produkter kunde jag till min glädje konstatera att vi som byggare äntligen kan sova lugnt om natten. Att vi därtill kraftigt kan reducera montagetiden genom de mycket genomtänkta och funktionsdugliga lösningarna gör ju inte saken sämre, säger Liljegren.

– VILPEs produkter är helt i särklass genom sin enkelhet och funktionalitet, vilket även har
bekräftats av de besiktningsmän som varit på plats, fortsätter han.

”Vi har väldigt positiva erfarenheter av VILPEs produkter. De tillhandahåller lösningar för alla normala takmaterial och lutningar, och kommer självklart att finnas med även i kommande projekt.”

stefan Liljegren, area manager

I Upplands-Bro har man även ersatt befintliga lösningar med VILPE.

– I de första husen hade man lagt avluften genom galler i väggarna. Men det fick vi göra om då luften genast kondenserade i utloppet från gallren, vilket resulterade i att vattnet rann ner bildade fula spår på fasaderna. Därför drog vi om de redan utförda avluftningarna till taken genom isolerade huvar, och samma lösning har vi använt även i de övriga husen, berättar Liljegren.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av VILPEs produkter. De tillhandahåller lösningar för alla
normala takmaterial och lutningar, och kommer självklart att finnas med även i kommande projekt, sammanfattar han.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs mer: