Marknadens bästa kvalitet och garantivillkor

Verksamheten och produkterna utvärderade och certifierade av oberoende part

Våra produkter har genomgått rigorösa utvärderingar och är certifierade. Även VILPE Oy som företag har blivit utvärderat och certifierat för utmärkt verksamhet. De här certifikaten visar att VILPE Oy är en pålitlig samarbetspartner och att våra produkter håller måttet. Våra högkvalitativa produkter gör att vi kan erbjuda marknadens bästa garantier, en teknisk garanti på 20 år, en färggaranti på 10 år samt en garanti på 2 (+3) år för alla elektriska delar.

VILPEs produkter är certifierade

Våra produkter har blivit tilldelade många produktcertifikat. Flera av våra produkter har blivit bedömda och godkända av Byggvarubedömningen, SundaHus och husproduktportalen.

Andra exempel på produktcertifikat.   

VTT C164: Tillämpligheten av VILPE -produkter för byggnad har tilldelats certifikatet VTT C164.

ETA-12/0595: Våra infästningar har blivit tilldelade European Technical Approval ETA-12/0595 och VTT:s (Technical Research Centre of Finland) kvalitetskontrollcertifikat.

CE, SGS, NCS: VILPE:s takfläktar har tilldelats rättigheten att använda CE -markering med certifikaten SGS och NCS enligt Low Voltage Directive.

Du hittar hela listan på våra certifikat här. Du hittar de produktspecifika certifikaten på produktsidorna. 

Tilldelade företagscertifikat

ISO 9001: Företagsledningen för VILPE Oy har blivit utvärderat och tilldelats certifikatet SGS ISO 9001:2015. Certifikatet innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning. ISO 9001 är det vanligaste företagsledningscertifikatet.  

ISO 14001: Företagsledningen för VILPE Oy har blivit utvärderat och tilldelats certifikatet SGS ISO 14001:2015 miljöcertifikat. Certifikatet innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.

Så här mäter vi kvaliteten på verksamheten

Vi mäter regelbundet kvaliteten på vår verksamhet. Vi använder följande mått för att utvärdera verksamheten.

  1. Kundernas förväntningar och kundnöjdhet.
  2. Antalet reklamationer och deras orsaker.
  3. Leveransernas pålitlighet/punktlighet.
  4. Kvaliteten på våra interna processer.
  5. Finansiella resultat.
  6. De anställdas välmående, implementering av företagsstrategin samt fortbildning.    

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig