Hållbarhet, vattentäthet och brandsäkerhet: kraven på en bra skorstensgenomföring är höga

VILPEs skorstensgenomföring passar olika slags takmaterial och taklutningar.

VILPEs skorstensgenomföring förhindrar att regnvatten tränger in i fogen mellan skorstenen och yttertakskiktet. VILPEs skorstensgenomföring passar olika slags takmaterial och taklutningar när man modifierar produkten enligt objektets behov. Olika tillbehör utökar ytterligare skorstensgenomföringens användningsmöjligheter.

VILPEs skorstensgenomföring är ett enklare alternativ till den traditionella skorstensgenomföringen och man behöver inte heller dyra plåtbeslag. Produkten har formgivits så att monteringen ska vara så enkel som möjligt. Alla VILPEs skorstensgenomföringar går att montera enligt gör-det-själv-principen.

Varför krävs det att man själv ska modifiera produkten, till exempel klippa hålet i genomföringen på egen hand?

”Taklutningen avgör storleken och formen på tätningarnas hål. Våra skorstensgenomföringar är universella, dvs. de passar många slags tak och taklutningar och därför kan man behöva modifiera genomföringen för att passa objektet”, säger VILPEs produktingenjör Nico Stenroos.

VILPEs genomföring passar enkla rökkanaler med CE-märkta skorstenar av stål och de flesta plåt-, tegel- och papptak. För runda skorstenar ska taklutningen vara 10–45 (1:6–1:1) grader och för blockskorstenar 11,5–45 (1:5–45). Skorstensgenomföringen kan monteras både på nya tak och i efterskott på befintliga tak. Takmaterialet påverkar hur enkel monteringen är.

”Produkten är enkel att montera på ett tak av profilplåt eller papp och tilläggsprodukter behövs ofta inte.  För att underlätta montage av fabrikstillverkade falstak eller falsat plåttak kan man använda fästlister för plåtbeslag som också finns i VILPEs sortiment. På ett tegeltak måste man vara extra noggrann så att sidorna på genomföringen blir täta”, berättar Stenroos.

Genomföringen monteras på takytskiktet med skruvar. Man säkrar produktens vattentäthet genom att föra genomföringen under nocken och täta undertaksbelaget med gummitätning. För att förhindra snö från att ta sig in under takytskiktet behöver man också en tätning av cellplast.

Varför VILPEs skorstensgenomföringar?

”Våra skorstensgenomföringar är ett hållbart, vattentätt och brandsäkert alternativ. De har också en färggaranti på 10 år och en teknisk garanti på 20 år. Om man jämför med produkter som görs för hand, är VILPEs skorstensgenomföringar färdiga lösningar och man behöver inte specialverktyg för att montera dem”, listar Stenroos.  

Skorstensgenomföringarna har testats för värmetålighet och genomgått soteldstest (VTT-C-15596-16 och VTT-C-6081-10). Gummits brandklass har också bekräftats. VILPEs skorstensgenomföringar har fått det finländska Teknologiska forskningscentrets VTT:s produktcertifikat nr VTT-C-6081-10.