VILPE Sveriges moderbolag tilldelas prestigefyllt företagarpris

Priserna delades ut i Tammerfors i Finland den 22 oktober på de Nationella Företagardagarnas fest. Bild: Emil Bobyrev

VILPE Oy som tillverkar ventilations- och takprodukter har tilldelats det Nationella Företagarpriset. Priset är Finlands mest prestigefulla företagarpris

Enligt VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen är priset frukten av företagets hårda arbete. 

”Framgång beror aldrig på en eller ett par personer. Hela organisationen har under de senaste åren nått framgång och lyckats växa. Jag är mycket stolt över vårt gäng”, säger han. 

Prispanelen motiverar sitt beslut bland annat med VILPEs stora satsning på produktutveckling. 

”VILPE är ett företagar- och utvecklingsdrivet företag, som fick sin början av sin ägares vardagliga innovation på byggplatsen. Företaget utvecklar ständigt nytt och patenterar flitigt sina innovationer. Företaget vilar också på en stark värdegrund, vilket syns i det dagliga arbetet. Företaget visar prov på mod i sitt sätt att arbeta och deltar aktivt i välgörenhetsarbete med syfte att utveckla sitt närområde”, motiverar prispanelen. 

Det var Kust-Österbottens Företagare som nominerade VILPE till det Nationella Företagarpriset. Förra året utnämndes VILPE till regionens företag i Kust-Österbotten.

”Företaget satsar stort på personalens trivsel och jämställdhet. VILPE har också investerat i inhemsk och miljövänlig produktion”, konstaterar Kust-Österbottens Företagares VD Hippi Hovi.

Företagskulturen möjliggör människonärhet och innovationer

VILPEs VD Tuomas Saikkonen poängterar att priset är ett erkännande av företagets 47-åriga historia. Bild: Tommi Pietiläinen

För ett par år sedan lämnade företagets grundare Eero Saikkonen över uppgiften som VD till sin son Tuomas Saikkonen. Tuomas Saikkonen poängterar att priset är ett erkännande av företagets 47-åriga historia.

Bakom VILPEs framgång ligger en företagskultur som är både människonära och innovativ.

”Min pappa lyckades skapa en arbetskultur som vi vill värna och utveckla vidare. Vi kan alla prata öppet med varandra. När man känner sig trygg på arbetsplatsen, behöver man inte heller känna sig rädd för att misslyckas. Då kan man göra sitt bästa varje dag”, säger Tuomas Saikkonen.

Priserna delas ut i Tammerfors den 22 oktober på de Nationella Företagardagarnas fest och priset tas emot av Eero Saikkonen. Förutom VILPE tilldelas också Eurajoen Romu Oy och Norrhydro Oy pris. Företagarna i Finland och Fennia utser det nationella företagarpriset.