VILPE iegūst Nacionālo uzņēmējdarbības balvu

VILPE pārstāvji Eero Saikkonen (otrais no labās) un Timo Anttila (labajā pusē) saņēma piešķirto apbalvojumu 22. oktobrī. Foto: Emil Bobyrev

Uzņēmums VILPE ir ieguvis Somijas Nacionālo uzņēmējdarbības balvu. VILPE izpilddirektors Tuomas Saikkonen uzskata, ka piešķirtā balva ir visai organizācijai pausta atzinība.

“Veiksme nekad nav atkarīga tikai no viena vai diviem cilvēkiem. Pēdējo gadu laikā visa mūsu organizācija kopumā ir guvusi panākumus un piedzīvojusi izaugsmi. Es ļoti lepojos ar mūsu cilvēkiem”, pauž Saikkonen.

Konkursa žūrija atzīmēja, ka viens no balvas piešķiršanas iemesliem bija VILPE ieguldījums produktu attīstībā.

“VILPE nepārtraukti izstrādā un reģistrē jaunus patentus. Uzņēmuma darbību raksturo stingra vērtību sistēma, ko var manīt arī ikdienā. VILPE nebaidās darīt lietas atšķirīgi un rīkojas tā kā uzskata par pareizu. Uzņēmums ziedo labdarībai un stimulē iesaistīties arī darbiniekus.”

Uz cilvēku orientēta darba kultūra ļauj radīt inovācijas

VILPE izpilddirektors Tuomas Saikkonen uzskata, ka piešķirtā balva ir atzinība par uzņēmuma darbību visu 47 gadu garumā. Foto: Tommi Pietiläinen

Pirms pāris gadiem VILPE piedzīvoja paaudžu nomaiņu, jo Tuomas Saikkonen, kurš ir VILPE dibinātāja Eero Saikkonen dēls, kļuva par uzņēmuma izpilddirektoru. Tuomas Saikkonen uzsver, ka apbalvojums ir atzinība par uzņēmuma darbību visu tā 47 gadu pastāvēšanas vēsturē.  

VILPE panākumu atslēga ir tā orientēšanās uz katru indivīdu un uz darba kultūru, kas ļauj rasties dažādām inovācijām.

“Manam tēvam ir izdevies radīt patīkamu vidi uzņēmumā, ko mēs vēlamies saglabāt un attīstīt arī turpmāk. Šeit mēs varam viens ar otru runāt nepiespiesti. Kad darbinieki uzņēmumā jūtas droši, viņi nebaidās no neveiksmēm. Tas ļauj ik dienu paveikt savu darbu pēc iespējas labāk,” saka Tuomas Saikkonen.

Valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā tika pasniegts 22. oktobrī Somijas uzņēmēju dienu ietvaros.