Världens smartaste tak finns i finländska Korsholm

maailman älykkäin katto

Världens smartaste tak finns på VILPEs fabrikstak i Korsholm, i Finland. Ett ganska ambitiöst påstående att ha världens smartaste tak, eller hur? Här kommer våra grunder för påståendet.

Vi följer data från vårt tak

Vi följer ständigt skicket på takkonstruktionerna genom data i realtid. Det är givarna från det smarta taksystemet VILPE Sense som samlar in informationen från taket. Den ena givaren mäter temperaturen och den relativa fukthalten i takkonstruktionerna och den andra mäter desamma i utomhusluften. Systemet grundar sig på den nyaste IoT-tekniken.

Vi ventilerar taket enligt data

Datainsamling i sig självt gör inte taket smart, utan man måste kunna använda det. Helst ska allt vara automatiskt och utan extra arbete. Det smarta taket gör precis det: data från givarna skickas till styrenheten som i sin tur reglerar takfläkten.

Takfläkten justeras sedan att verka på en optimal effekt så att överskottsfukt förs ut ur konstruktionerna. När överskottsfukten är borta, börjar takfläkten att verka på normal effekt. Data från taket lagras i molntjänsten och användarna kan följa med fukthalten i taket i realtid genom VILPE Sense-applikationen.

Systemet förebygger fuktskador eftersom man ventilerar konstruktionerna automatiskt och enligt behov. Eftersom vi använder data för att följa med hur taket mår, kan vi också rikta eventuellt underhåll och reparationer till rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Isoleringen och konstruktionerna ventileras automatiskt, till exempel efter regn eller under fuktigt höstväder.

Det smarta sättet att hålla koll på hur taket mår

På vårt tak finns även det smarta undertaksskiktet Controlit som upptäcker även de minska, svårupptäckta skador. Controlit-undertaksskikitet leder elektricitet och det monteras under takets ytskikt. Om ytskiktet skadas, upptäcker man skadan när man går igenom taket med Controlits specialutrustning som reagerar på ström. På det här sättet kan man lätt lokalisera eventuella skador.

Kombinationen VILPE Sense och Controlit ger världens smartaste tak. Det smarta ligger i hur man hanterar fukt i takkonstruktionerna och hur man kontrollerar hur taket mår.