Plast och plåt är en utmärkt kombination på taket – utvidgningskoefficienten är inget problem

plastprodukter på plåttak

Plåt och plast har inte samma utvidgningskoefficient och därför menar vissa att man inte ska använda plastprodukter på plåttak. Men stämmer det verkligen? Vi reder ut vad som gäller. 

Inom branschen är det många som drar sig för att blanda olika material på taket. Den här rädslan grundar sig i att utvidgningskoefficienterna skiljer sig mellan olika material. Om materialen krymper eller inte utvidgas lika mycket vid hetta eller kyla är risken större för att sömmar eller skruvar börjar lossna med läckage som följd.

VILPEs produktutvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti berättar att utvidgningskoefficienten för olika materialtyper alltid måste beaktas när man bygger, men det innebär inte att man inte skulle kunna blanda material.

”Det är både normalt och oundvikligt att man måste använda olika material när man bygger. I praktiken innebär det att man måste beakta materialens utvidgningskoefficient och bygga så att det inte uppstår problem i sömmarna mellan materialen. Till exempel trä och betong är känsliga för fukt, trä sväller av fukt och betong krymper när den torkar. Det här är ingenting nytt för byggbranschen. Lösningen kan inte vara att man ska inte blanda plastprodukter på plåttak utan att man måste vara medveten om utvidgningskoefficienten och planera därefter”, säger Lahti.     

Längdutvidgningen för VILPES genomföringar inget problem

Lahti berättar att VILPE har undersökt sina genomföringar i sitt eget väderskåp och räknat ut utvidgningen i olika temperaturer. Resultaten visar att utvidgningskoefficienten inte är ett problem för VILPEs genomföringar i polypropenplast på plåttak.  

Formeln för plåtens längdförändring DI är Dl = L x a x (t2 – t1) = Dl = L x a x Dt, där L = plåtens längd, α = den termiska längdutvidgningskoefficienten, t2 = dimensionerande plåttemperatur och t1 = plåtens temperatur vid läggningstillfället.

”Om vi använder formeln för att räkna ut längdförändringen för en temperaturskillnad på 70 °C (-30–40 °C), och om man beaktar att längden på vår vanligaste genomföring Classic är 431 mm, är den (faktiska) mätta längdförändringen 3,7 mm (2,09 mm + 1,61 mm) (se tabell 1). De här pyttesmå längdförändringarna har beaktats i utvecklingsskedet av genomföringarna som har en isolerande gummiremsa mellan genomföringen och själva plåttaket. Den här gummiremsan tillåter eventuella längdutvidgningar”, berättar Lahti.    

 

TemperaturLängd (mm)Förändring (mm)Förändring (%)
Rumstemperatur431,24  
– 30°C429,152,090,49
+40°C432,851,610,37
Tabell 1: Utvidgning av VILPEs genomföring Classic vid tre olika temperaturer

Skulle man ändå vara orolig, kan man montera genomföringarna på takplåtens fasta zoner som inte rör sig lika mycket. De fasta zonerna på taket ligger nära nocken medan de rörliga delarna ligger längre ner.

”Det går alltså utmärkt att kombinera de bästa lösningarna på taket – oavsett material! Det viktiga är att man försäkrar sig om att produkterna håller hög kvalitet och klarar av vårt tuffa nordiska klimat. Jag brukar säga att man kan lita på företag som har varit länge i branschen och vars produkter är testade och certifierade av en tredje oberoende part”, säger Lahti.    

Läs mer: