Den viktiga delen av fukthanteringen på taket som många missar

Aktiv fukthantering på taket

Lär dig varför fuktspärrar och diffusionsöppna isoleringar inte räcker! För att undvika fuktskador får man inte glömma det sista ledet i fukthanteringen.

Fuktspärren räcker inte

Det är många saker som måste bli rätt när du bygger tak som ska hålla i årtal. Ett vanligt, men kostsamt misstag, är att inte planera in en lösning som aktivt för ut fukten ur isoleringen. I förlängningen kan det leda till fuktskador och mögel som kan kosta dig ditt rykte som takläggare.

Tillverkare av isoleringsmaterial poängterar att en fuktspärr ska användas för att fukt inte ska kunna tränga sig uppåt. Isoleringen ska ändå vara diffusionsöppen, vilket innebär att fukt ska kunna ta sig vidare genom isoleringen utan att kondenseras i det. Många glömmer ändå att planera in en lösning som aktivt leder fukten ut ur isoleringen.

I den här artikeln får du veta varför fukten aktivt måste föras ut ur isoleringen och olika lösningar för att göra det.

“Det räcker inte med fuktspärrar. Man måste tänka på det sista ledet i fukthanteringen på taket, det vill säga man måste finnas en plan för hur fukt ska ledas ut ur isoleringen.

Janne Vedenjuoksu

Lär dig hur du skapar ett naturligt luftflöde på taket som håller isoleringen torr!

På flacka tak är det svårt att få till ett naturligt luftflöde som aktivt för ut fukten ur isoleringen. I artikeln berättar Janne Vesijuoksu om fukthantering på flacka tak och varför fuktspärrar inte är tillräckligt.

Ladda ner artikeln genom att fylla i formuläret nedanför.

Ladda ner fukthanteringsartikeln gratis!

Läs mer: