Unik blandning av råmaterial, färgämne och UV-stabiliseringsämne ligger bakom VILPEs långa färggarantier

colour

Tuffa nordiska väderförhållanden ställer extra höga krav på det material som används på taket. Tak och tillbehörsprodukter på taket utsätts för ständiga påfrestningar såsom sol, regn och snö och därför måste färgen vara extra hållbar.  

VILPEs produkter har en färggaranti på 10 år. Den generösa färggarantin skulle inte vara möjlig utan vår unika blandning av råmaterial, färgämne och UV-stabiliseringsämne. Blandningen är tillverkats enligt vårt eget recept som vi har systematiskt utvecklat under årens lopp.  

Materialet och färgämnet

VILPEs produkter är gjorda av återvinningsbar polypropenplast (PP). Det här innebär att produkterna är genomfärgade istället för att bara ha ett färglager på ytan. Färgämnet blandas med råmaterialet i tillverkningsskedet. Polypropen (PP) kan återvinnas, den är korrosionsfri och tål tuffa väderförhållanden. Därför passar produkter av polypropenplast utmärkt på taket. Nästan alla VILPEs produkter har en teknisk garantiperiod på 20 år.  

UV-stabiliseringsämne

Ett UV-stabiliseringsämne är en viktig ingrediens för att göra färgen hållbar. Det här ämnet förhindrar att produkten missfärgas i solen.  

Noggranna test

Alla VILPEs produkter genomgår både interna och externa tester för att garantera bästa möjliga kvalitet.   


Ett väderskåp simulerar de omständigheter (hetta, fukt och regn) som produkten måste tåla.  

I produktionen kontrollerar vi färgkvaliteten genom att mäta standardfärgerna varannan vecka. När vi tillverkar produkter i kundspecifika färger, mäter vi färgkvaliteten för varje tillverkningsserie för att säkerställa att färgen är som den ska.  

Färgkontroll är en viktig del av den interna tillverkningsprocessen. En del av tillverkningslinjen är att våra anställda kontrollerar produkterna och om de upptäcker defekter kommer produkten att tas från linjen och återvinnas.

VILPEs produkter testas också i ett väderskåp i enlighet med kvalitetscertifikatet SFS EN ISO 4892-3:2016. Ett väderskåp simulerar de omständigheter (hetta, fukt och regn) som produkten måste tåla.  

Certificat

ISO 14001: Företagsledningen för VILPE Oy har blivit utvärderat och tilldelats certifikatet SGS ISO 14001:2015 miljöcertifikat. Certifikatet innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.

Läs mer: