Fukt- och vattenskador är de vanligaste byggfelet
-så här undviker du dem

Boverket konstaterar i sin rapport att fukt- och vattenskador är både de vanligaste och dyraste byggskadorna. Dessutom uppskattas takläckagen öka i framtiden. Vi listar de vanligaste orsakerna till fukt- och vattenskador på taket och berättar hur de går att förebygga.

https://www.vilpe.com/app/uploads/2020/11/ty-lackandetak4.11.pdf