VILPE Sense avslöjade dolda fuktproblem i krypgrunden

Timo Anttilas villa är byggd 2007 och ligger i Korsholm i Finland. I februari 2020 lät Anttila montera VILPE Sense-systemet i husets krypgrund. Systemet är kopplat till en takfläkt som ventilerar krypgrunden enligt behov. Anttila jobbar som VILPEs tekniska direktör.

När villan byggdes valde Anttila trossbotten eftersom han är mån om att krypgrunden skulle bibehållas frisk. Sense-systemet i sin tur försäkrar Anttila om att han hela tiden vet hur krypgrunden mår. VILPE Sense larmar automatiskt om fukthalten stiger för mycket.

”Förr täppte man igen ventilationsöppningarna i krypgrunden till vintern. Idag är få villaägare medvetna om att det finns ett ventilationsbehov och därför måste ventilationen vara automatiserad. Detsamma gäller för ventilation av inomhusluften och uppvärmning”, konstaterar Anttila.

Fukt från utomhusluften hade trängt in i konstruktionerna

VILPE Sense-systemets två givare mäter temperaturen och den relativa fukthalten, den ena från utomhusluften och den andra från konstruktionerna i krypgrunden. Data från VILPE Sense visar att vädret har växlat mycket under tiden det har varit monterat i Anttilas krypgrund.

Sommaren 2020 var betydligt torrare än somrarna 2021 och 2022. Grafen nedan visar att under de två senaste somrarna har utomhusluftens absoluta fukthalt stigit. Det här har haft konsekvenser för krypgrunden.

Grafen visar den absoluta fukthalten i utomhusluften mellan åren 2020–2022. Under åren 2021–2022 var fukthalterna högre än under sommaren 2020. 2020 var fukthalten i utomhusluften hög (över 10 g/m3) i juni–augusti, medan fukthalten de två senaste somrarna börjat stiga brant redan i maj.

Data från VILPE Sense visar att under åren 2021–22 har krypgrunden ventilerats för mycket, vilket har inneburit att fukt från utomhusluften har trängt in i konstruktionerna. Den här insikten fick Anttila att vidta omedelbara åtgärder: han ändrade inte på VILPE Senses inställningar men däremot täppte han till några ventilationsluckor i krypgrunden. Nu följer Anttila noga med om fukten framöver kan bättre ta sig ut ur krypgrunden.

Tack vare att Sense larmade om förhöjda fukthalter kunde man åtgärda problemet i god tid och före större skador på konstruktionerna.

Läs mer: vilpe.com/sense