VILPE Sense paljasti piilevän ongelman ryömintätilassa

VILPE Sense -järjestelmä asennettiin VILPEn teknisen johtajan Timo Anttilan omakotitalon alapohjaan Mustasaaressa helmikuussa 2020. Järjestelmä on yhteydessä katolla olevaan huippuimuriin, joka tuulettaa alapohjaa tarpeen mukaan.

Anttilan vuonna 2007 rakennettuun omakotitaloon tehtiin rossipohja, jolla hän halusi varmistaa talon alapohjarakenteiden pysyvän kunnossa. Sense-järjestelmä puolestaan tuo Anttilalle varmuutta siitä, missä kunnossa alapohjarakenteet ovat. Järjestelmä hälyttää käyttäjälle automaattisesti, jos kosteustasot nousevat liikaa.

”Ennen vanhaan alapohjan tuuletusluukut laitettiin talveksi kiinni. Nykyään käyttäjä eli asukas ei välttämättä tiedosta tällaisen tarvetta, jolloin tuuletuksen pitäisi olla automatisoitua. Sama koskee ilmanvaihtoa ja lämmitystä”, Anttila toteaa.

Hälytys liiallisesta kosteudesta

Sense-järjestelmän kaksi anturia mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, toinen anturi ulkoilmasta ja toinen alapohjan rakenteista. Kohteen anturidatan perusteella on saatu kiinnostavaa tietoa esimerkiksi sääolosuhteiden vaihteluista eri vuosien välillä.

Vuonna 2020 kesä on ollut selvästi kuivempi kuin kesät 2021 ja 2022. Alla olevasta kuvaajasta näkee, että kahtena jälkimmäisenä kesänä ulkoilman absoluuttinen kosteus on noussut korkeammalle. Tällä on ollut vaikutusta myös talon alapohjan tuulettumiseen.

Kuvaajassa näkyy ulkoilman absoluuttisen kosteuden erot vuosien 2020–2022 välillä. Vuosina 2021–2022 kosteuspiikit ovat olleet jyrkemmät kuin kesällä 2020. Vuonna 2020 ulkoilman kosteustaso on ollut koholla (yli 10 g/m3) kesä-elokuussa, kun taas kahtena jälkimmäisenä kesänä kosteustaso on lähtenyt jyrkkään nousuun jo toukokuussa.

Datan perusteella havaittiin, että vuosien 2021–22 aikana alapohja on tuulettunut jopa liikaa, jolloin ulkoilman kosteutta on päässyt imeytymään rakenteisiin. Kohteessa ryhdyttiin toimenpiteisiin: Sensen säätöjä ei muutettu, mutta alapohjassa vähennettiin tuuletusaukkoja. Tämän jälkeen on tarkkailtu, poistuuko alapohjasta paremmin kosteutta.

Järjestelmä siis toimii niin kuin pitää: se on hälyttänyt käyttäjälle alapohjan liiallisesta kosteustasosta hyvissä ajoin. Tämän ansiosta asia voidaan korjata ennen kuin mittavia vaurioita ehtii syntyä.

Lue lisää: vilpe.com/sense