Korsholms kommun satsar på ny teknik för att förebygga fuktskador i sina fastigheter

Precis som många andra kommuner kämpar Korsholm, på Finlands västkust, med ständiga läckage i sitt fastighetsbestånd. Som en del av det förebyggande arbetet satsar man nu på smarta IoT-lösningar för att få bukt med läckage och fuktproblem. Kommunen har redan låtit montera VILPE Sense fukthanteringssystem på tre fuktdrabbade byggnader. Man överväger också att låta montera VILPE Sense-systemet i krypgrunden och läckagedetektorer i kommunens nya bildningscampus. Med dessa åtgärder förväntar man sig spara in på oplanerade renoveringar.

Nalkande vår och smältvatten på taket innebär hektiska dagar för de anställda på fastighetsverket i Korsholms kommun. Kommunen har egna anställda fastighetsskötare med uppdrag att sköta flera fastigheter inom specifika områden. Kommunen använder ett felanmälningssystem där användare av en byggnad, till exempel lärare eller bibliotekarier, kan anmäla läckor eller andra fastighetsrelaterade problem. Det innebär att brukarna av en fastighet har ett relativt stort ansvar att upptäcka läckor och rapportera dem vidare till fastighetsverket, vilket inte alltid är optimalt. Enligt Klemets är fastighetsunderhåll ett ständigt utvecklingsarbete där syftet är att minska antalet oplanerade renoveringar. Som en del av arbetet har kommunen beslutat att satsa på den senaste IoT-tekniken för att underlätta fastighetsskötseln.

Smarta system för att förebygga fuktskador

I slutet av 2019 kontaktade VILPE fastighetsverket i Korsholms kommun. Man hade utvecklat ett nytt behovsstyrt ventilationssystem för konstruktioner och letade efter provobjekt. VILPE Sense-systemets smarta sensorer följer fukthalten i takkonstruktionerna. Om systemet upptäcker förhöjda värden börjar en takfläkt ventilera taket för att torka det. Systemet ventilerar behovsstyrt och till exempel inte vid regnigt väder. Eftersom systemet är kopplat till en molntjänst kan användarna också följa fukthalten på taket i realtid. Systemet larmar om upptäckta läckor.

”Vi har haft problem med de här tre fastigheterna. Av någon anledning har ventilationen fungerat dåligt på taket och vi vet också att fukthalterna är alldeles för höga. VILPE Sense fukthanteringssystem monterades på taken 2021. Nu sköter systemet i princip sig självt och vi kan se i molntjänsten att läget nu är betydligt bättre”, säger Klemets.

Klemets anser att smarta lösningar är framtiden för friskare fastighetsbestånd. Man överväger nu att installera VILPE Sense för att övervaka och ventilera problematiska krypgrunder.

Smart övervakning – ett alternativ för historisk fastighetssatsning 

Under de närmaste åren kommer kommunen att bygga ett bildningscampus i kommundelen Smedsby. Bildningscampuset kommer att rymma allt från småbarnspedagogik till gymnasiet och är den största byggsatsningen i Korsholm någonsin. Fastighetsverket hoppas kunna låta montera VILPE Sense läckagedetektorer på taket. VILPE Sense läckagedetektor består av sensorer som monteras i tak eller väggar. Med dem kan man lokalisera läckor även på större ytor och därmed begränsa skador.

Klemets betonar att många skador beror på den mänskliga faktorn och att de smarta lösningarna är en del av utvecklingsarbetet för friskare fastighetsbestånd.

”Vi skulle vilja installera givarna i bildningscampuset i förebyggande syfte. Alla hjälpmedel är till nytta för att förebygga läckor. Smarta system hjälper till att upptäcka problem i tid, men de åtgärdar inte orsaken till problemen. Alla som rör sig på taket måste vara uppmärksamma”, säger Klemets.

Tidiga insatser ger i längden stora besparingar En stor del av fastighetsbeståndet i Korsholm består av byggnader som byggdes på 80-talet. Då växte kommunen snabbt och behövde många nya fastigheter. Man har också byggt ut äldre hus och enligt Klemets har det i sig inneburit problem när man har blandat nytt och gammalt. Klemets håller ändå inte med om att fuktproblem och läckage bara drabbar äldre fastigheter.

”De nyare är såklart i bättre skick och de gamla är byggda enligt dåtidens standarder. Men min erfarenhet är att läckage och fuktskador drabbar alla typer av byggnader”, säger Klemets.

Hans kollega, fastighetschef Ronny Haglund, håller med.

”Att vid nybyggen satsa på behovsstyrd teknik samt proaktivt förebyggande underhåll direkt från dag ett är av största vikt eftersom slitaget på nya fastigheter annars sker snabbt. Det blir oftast billigast i längden om man sätter in de stora insatserna i början. En kontinuerlig övervakning med behovsstyrning av tekniken gör att man sparar in på kostnader under hela byggnadens livslängd”, säger Haglund.

Korsholms kommun ligger på Finlands västkust.