Det smarta taket avlägsnade 3000 liter vatten från takkonstruktionerna under ett år

Illustrationsbild av VILPE Sense på VILPEs fabrikstak i Korsholm, i Finland

Det smarta taket VILPE Sense monterades på taket på en industribyggnad i den finländska staden Vasa. Byggnaden har flera år på nacken och takmaterialet är papp. Det smarta fukthanteringssystemet VILPE Sense övervakar fukthalten i byggnadens takkonstruktioner och torkar en yta på 500 kvadratmeter. VILPE Sense har funnits på taket sedan september 2020.

VILPE Sense-systemet torkar taket när omständigheterna är de rätta

Under året förde det smarta taket ut ungefär 3200 kg vatten, det vill säga 3200 liter. I Finland brukar man använda undertrycksavluftare för att ventilera takkonstruktionerna och undertrycksavluftare finns också på det här taket. Under samma tid avlägsnade undertrycksavluftarna knappt 500 kg vatten, det vill säga 500 liter.

Skillnaden mellan de två systemen är märkbar och beror på att VILPE Sense-systemet för ut fukt ur konstruktionerna enligt behov. Till skillnad från undertrycksavluftarna optimerar VILPE Sense ventilationen på taket. Vid torrare väder ventileras takkonstruktionerna på högre effekt och vid fuktigare väder minskar systemet på ventilationseffekten.  

Den blåa kurvan visar mängden fukt som det smarta taket har lett ut ur takkonstruktionerna och den orangea kurvan visar mängden fukt som undertrycksavluftarna har fört ut. I beräkningen har man beaktat bland annat luftflödet, den genomsnittliga tryckskillnaden och data om fukthalten. Kurvan visar att systemet leder ut fukt relativt jämt under vintermånaderna. Under senvåren och sommaren leder systemet ut mer vatten ur konstruktionerna eftersom omständigheterna för att torka konstruktionerna är bättre.