Automatisk och behovsstyrd ventilation i garaget underlättar skiftesarbetarens vardag

Finnairs pilot Sami Ruusuvirta uppskattar den automatik som ECo Ideal Wireless-systemet för med sig. Idag fungerar ventilation i hans garage automatiskt, även under Ruusuvirtas långa arbetsskift.

Ruusuvirtas nya villa stod färdig i november 2018 i Korsnäs, i finländska Österbotten. På tomten finns även bilplatser samt ett 76 kvadratmeter stort garage. Ruusuvirta använder garaget som hobbyrum där han förvarar bland annat sin båt och snöskoter. I garaget är det viktigt med ett välfungerande ventilationssystem, eftersom fordonen kan släppa ifrån sig avgaser.

Takfläkten på garagetaket suger ut den smutsiga luften som uppstår i garaget. Många ventilationssystem kräver att takfläkten styrs manuellt. ECo Ideal Wireless erbjuder en betydligt bekvämare lösning där fuktgivarna läser av inomhusluftens fukthalt och systemet justerar automatiskt ventilationen enligt behov.

”Jag rekommenderar ECo Ideal till alla som bygger ett nytt garage eller som behöver ett välfungerande ventilationssystem.”

sami Ruusuvirta

Garaget behöver ett välfungerande ventilationssystem

Det automatiska och behovsstyrda ventilationssystemet har underlättat pilotens vardag.

– Jag använder ofta ECo Ideal Wireless -systemets borta-funktion, eftersom mitt arbete kräver att jag är borta flera dagar i sträck. Även borta-funktionens effekt kan justeras enligt behov och det är jättebra. Jag behöver bara trycka på en knapp för ställa in det automatiska läget igen, säger Ruusuvirta.

Det lokala VVS-företaget Tom’s rör monterade takfläkten. Elarbetet skötte TA Elektriska från Malax.  

– Jag rekommenderar ECo Ideal till alla som bygger ett nytt garage eller som behöver ett välfungerande ventilationssystem.

Hur ser framtidens ventilationslösningar ut och hur förändrar de branschen?

Ladda ner en gratis artikel där Britta Permats, verkställande direktör på Svensk Ventilation, berättar om ny teknik och ventilationsbranschen.

Ladda ner artikeln gratis!

Läs mer: