Insektsgaller

VILPEs insektgaller hindrar insekter och småkryp från att ta sig in i röret. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.