Genomföringar för tegeltak

Högkvalitativa takgenomföringar för tegeltak från VILPE. Genomföringarna är utformade så att de passar såväl proffset som hemmafixaren. Det räcker med en person för att utföra de moment som ingår i monteringen och det krävs ingen specialkompetens. Alla delar som behövs för monteringen ingår i leveransen. Inga specialverktyg behövs. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.