VILPE OY:s dataskyddsbeskrivningar

Kundregister

Dataskyddspolicy för sociala medier på VILPE Oy


Kakor på Vilpe.com-webbplatsen

Vi använder så kallade cookies eller kakor på vår hemsida. En kaka är en liten textfil som skickas till och sparas i användarens dator. Kakan skadar inte användarens dator eller datafiler. Innehållet i kakorna är anonymt. Kakor kan vara nödvändiga för att vissa delar av webbplatsen ska fungera optimalt. Som användare antingen godkänner du att kakorna sparas på din terminal eller så förbjuder du det och därmed hindrar du deras användning i din webbläsares inställningar. Om användningen av kakor har förhindras, kan vi inte garantera att webbsidorna fungerar felfritt.

Tredje partens kakor

Vi använder tjänsterna Google Analytics och N.Rich för att följa trafiken på vår webbplats.

Google samlar med hjälp av Google Analytics in information om hur besökare använder vår webbplats, deras vistelseort, åldersgrupp, teknisk utrustning som används samt intresseområden, ifall de finns tillgängliga. Vi sparar inte informationen ifråga, utan den går direkt till Google Analytics-tjänsten, varifrån endast vi kan ta del av den.

De uppgifter som Google Analytics samlar in är helt och hållet anonyma och är inte bundna till användarens identitet, exakta position, post- eller IP-adress. Om du vill förhindra Google Analytics från att samla in data om ditt Internet-beteende, kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Mer information får ni här Länk.

N.Rich-uppföljningen möjliggör riktad marknadsföring till webbplatsens besökare enligt deras domain. Ifall du vill förhindra N.Rich från att samla in information om ditt Internet-beteende, är det möjligt att göra det på följande adress Länk Mer information finns på adressen Länk (på engelska).