VILPE uppdaterar designen på 110/IS avloppsluftare

Vi har förnyat designen på vår isolerade avloppsluftare för att bättre motsvara våra kunders behov och miljömedvetenhet.

I och med denna produktändring har avloppsluftarens nedre del, eller kragen, fått en ny form. Denna ändring gör produktens utseende enhetligt med andra VILPE frånluftshuvar. Dessutom övergår vi till att använda återvunnet material i tillverkningen av avloppsluftarens innerrör, vilket stärker vår satsning på hållbar utveckling och miljöskydd.

Avloppsluftarens fysiska mått förblir desamma, och förändringen påverkar inte produktens montering eller funktionalitet.

Vi uppdaterar produktinformationen och -bilderna för varje produkt på respektive produktsida på vår hemsida.