Smart och behovsstyrd ventilation hjälper till att hålla fastighetsbeståndet friskt

Sense kutsu lanseeraukseen

Risken för stora och dyra reparationer ökar om takläckage inte upptäcks i tid eller om takkonstruktionerna inte ventileras på rätt sätt.

Fastighetsbeståndet är en väsentlig del av kommunernas egendom och dessutom många människors arbets- eller studieplats. Därför är det viktigt att fastigheterna sköts på rätt sätt, då sparar man pengar och säkerställer att människorna i fastigheten mår bra.

– Idag visar kommunerna ett ökat intresse för behovsstyrd fastighetsskötsel som bygger på IoT-teknik. Jag skulle ändå önska att kommunerna satsade mer på förebyggande åtgärder och system, som gör det möjligt att i realtid följa med hur fastigheten mår och vad den behöver. Då kunde man upptäcka underhållsbehov i tid och inte när vatten börjar droppa in i fastigheten eller i värsta fall när man måste ställa en hink under läckan, konstaterar VILPEs forsknings- och utvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti.

Det är ofta en utmaning att upptäcka problem i konstruktionerna. Risken för omfattande reparationer, inomhusluftproblem och förbud att bruka fastigheten ökar om man upptäcker takläckaget sent eller om konstruktionerna inte har kunnat ventileras ordentligt.

maailman älykkäin katto

Ett smart och behovsstyrt ventilationssystem ser till att ventilera konstruktionerna när förhållandena är som mest gynnsamma. Givarna och den insamlade informationen gör det lätt att upptäcka avvikelser, hitta dolda fel och förutsäga underhållsbehov. Också fastighetsägare, underhållsföretag och andra intressenter kan ha nytta av det data som det smarta taket samlar in om konstruktionerna.  

– VILPE Sense-systemet fungerar så att givare samlar in information om förhållandena i omgivningen. Efter det räknar systemet ut när det lönar sig att ventilera. Systemet ökar automatiskt ventilationen när det finns för mycket fukt i konstruktionerna och minskar ventilationen vid regn då fukthalten i utomhusluften är hög, säger Lahti.

Enklare fukthantering med IoT

VILPE Sense-systemet upptäcker och förebygger fuktskador genom att mäta den relativa fukthalten och temperaturen i till exempel takkonstruktionerna eller krypgrunden. Systemet larmar automatiskt vid avvikelser, vilket underlättar när man planerar in underhållsarbete.

Läs mer om VILPE Sense här.