Därför är VILPEs lösningar energisnåla

Miljövänlighet och ansvarsfull verksamhet hör till VILPEs grundvärderingar. De här värderingarna genomsyrar allt vi gör – från utveckling av miljövänligare produkter till miljövänlig tillverkning.

Vi beaktar många olika aspekter när vi utvecklar och tillverkar våra produkter. Vi bestämmer produktionsmaterialet tidigt i utvecklingsskedet för att kunna garantera att produkten ska ha en så lång livslängd som möjligt och för att produkten ska hålla vårt tuffa nordiska klimat. På VILPE anser vi också att det är både försäljningens och marknadsföringens uppgift att informera kunder och samarbetspartners hur produkterna ska underhållas, skötas och hur man gör sig av med produkten när den väl nått slutet av sin livscykel.

Huvudingrediensen i de flesta av våra produkter är polypropen som möjliggör att man kan tillverka många produkter i större serier och därmed med mindre miljöbelastning. Polypropen är ett speciellt högkvalitativt plastmaterial som säkerställer att produkterna håller länge. Det här bidrar också till energiinbesparingar eftersom produkterna håller upp till 30 år. Materialet som vi använder kan återvinnas och är kemiskt neutralt. Vi är också noggranna med att materialsvinnet i produktionen ska vara så litet som möjligt.

Nya FLOW-serien ännu energisnålare

FLOW roof fan
VILPE FLOW-takfläktar och -frånluftshuvar

VILPE har utvecklat en energisnålare produktserie för ventilationsprodukter som heter VILPE FLOW. Utvecklingsarbetet tog sin början i att VILPE ville kunna erbjuda kunderna produkter med ännu bättre kvalitet och allt energisnålare lösningar. Enligt VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen tog utvecklingsarbetet länge men man ville låta det ta tid eftersom man ville utveckla en verkligt bra serie.  

”Våra samarbetspartners började fråga oss om det inte var dags att förnya vårt utbud av frånluftshuvar, även om de tyckte att våra dåvarande produkter var bra. Vi har en vilja att hela tiden utveckla våra produkter och vi visste att vi kunde göra frånluftshuvarna ännu bättre. Vi vill kunna erbjuda våra kunder miljömässigt hållbara och energisnåla lösningar”, berättar Saikkonen.

Som bäst är tryckförlusten för VILPE FLOW-produkterna 60 % lägre i jämförelse med VILPEs äldre modeller. Det här innebär att man sparar in på ventilationens energiförbrukning och boendekostnaderna. FLOW-modellens produkter kan minska ventilationsaggregatets energiförbrukning med upp till 12 %.

Fler energisnåla lösningar med smarta system

VILPE FLOW

VILPEs ECo ja ECo FLOW -seriens takfläktar har en EC-motor. EC-takfläktarna förbrukar mycket mindre energi än en takfläkt med en växelströmsmotor.

”Våra EC-takfläktar kan styras så att de förbrukar så lite energi som möjligt. Samtidigt ser man till att konstruktionerna är torra och huset mår bra. På det här sättet kommer även de boende att må bra”, berättar Saikkonen.

En EC-takfläkt som styrs av styrsystemet ECo Ideal Wireless garanterar att ventilationen fungerar behovsenligt. Det smarta systemet justerar ventilationen automatiskt enligt inomhusluftens kvalitet; de trådlösa givarna mäter den relativa fukthalten (RH) och koldioxidhalten (CO2). Ventilationens effekt styrs automatiskt och säkerställer att inomhusluften förblir optimal och att ventilationssystemet inte förbrukar mer energi än nödvändigt.

VILPE erbjuder ett brett urval av produkter som håller länge. Då är också energisnåla eftersom de både håller länge och för att de minskar ventilationssystemets energiförbrukning. Mångsidiga lösningar underlättar montörers och VVS-konsumters arbete och det finns lösningar för alla sorters fastigheter.