Takfläktar för det smarta VILPE Sense-systemet

Det smarta systemet VILPE Sense kräver en takfläkt. Takfläkten kan man montera antingen på en Alipai-undertrycksavluftare eller på en enskild genomföring. Det lättaste monteringssättet är att använda en Alipai-undertrycksavluftare.

När det redan finns eller när man ska montera Alipai-undertrycksavluftare på taket

VILPE ECo Sense-takfläkt, Alipai utan huv och VILPE Sense-grundpaket

Takfläkt: VILPE ECo Sense 110

Takfläkten ECo Sense 110 går bra att montera i Alipai-undertrycksavluftare av alla storlekar och modeller.  

När man monterar en takfläkt i en Alipai-undertrycksavluftare behöver man inte använda Alipai-huven. Om du sparar huvdelen är det i framtiden lätt att montera takfläkten i en annan Alipai-undertrycksavluftare. Det här kan vara behändigt om man till exempel upptäcker att en annan del av taket kräver effektivare ventilation.

När det inte finns Alipai-undertrycksavluftare på taket

VILPE ECo FLOW-takfläkt, genomföring och VILPE Sense-grundpaket

Takfläkt: Takfläktar i serien VILPE ECo eller VILPE ECo FLOW (t.ex. ECO 110 eller ECo 125 FLOW)

Välj en takfläkt från P- eller S-serien.

  • För att montera takfläktarna från VILPEs P-serie behöver du också köpa en genomföring som passar taket. Välj genomföringen enligt taklutningen och takmaterialet.
  • Takfläktarna från VILPEs S-serie ska monteras på ett plant underlag.