Varför fryser takfläkten eller frånluftshuven och varför droppar det vatten på spisen?

Varm luft stiger uppåt via kanaler och strukturer, medan kall luft rör sig nedåt. När en kall yta och varm luft möts och den relativa luftfuktigheten är 100 % uppstår en daggpunkt som gör att vatten börjar droppa ner från kanalerna.

Så här löser du problemet:
Kontrollera att kanalerna är ordentligt isolerade. Isoleringens tjocklek i kalla utrymmen måste uppfylla byggnadskraven. Tjockleken på isoleringen i kanalerna måste enligt rådande byggbestämmelser.


Kontrollera att ventilationen i lägenheten är rätt inställd. Om det inte hjälper att justera ventilationen och isolera kanalerna kan du förse kökskåpan med ett backspjäll som går att stänga helt och hållet. Det här förhindrar att varm luft stiger upp i kanalerna och kondenseras.

Fläkten snurrar hela tiden när den är påslagen. Om fläkten har fastnat på något sätt kan den inte snurra och då kyler den inte heller ner luften. Det här gör fläkten varm och värmesäkringen aktiveras. Märker man att fläkten inte snurrar, måste man stänga av fläkten och kontrollera att fläkten är fri från is och skräp.

När isen har smält återställs värmesäkringen så att fläkten går att använda igen. Det enklaste sättet att tina upp en frusen fläkt är att blåsa in varmluft i kanalen, till exempel med en hårtork.

Om takfläkten stängs av omedelbart efter matlagning kommer en stor mängd ånga och varmluft att finnas kvar i kanalerna. Vattenånga kondenseras i kanalerna och fläktmotorn och kondensvattnet kommer att frysa till is i kallt väder. Nästa gång man använder fläkten kommer isen att smälta och vattnet rinner från kanalerna ned på spisen. Därför ska man efter matlagningen köra fläkten så länge som möjligt så att kanalerna får tid att torka. Det bästa sättet att förhindra kondens är att ha fläkten igång hela tiden på liten effekt. Flertalet spiskåpor är utrustade med olika typer av inställningsmöjligheter för eftergångstid, ställ in eftergångstiden på minst 15 minuter.