Information till våra kunder om Covid-19-situationen

Uppdaterad den 1 april 2021

Vi följer COVID-19-situationen noggrant och utvärderar kontinuerligt vilka åtgärder vi behöver vidta för att främja hygien och social distansering på vår arbetsplats. Dessa åtgärder har varit viktiga, eftersom produktion och logistik hos VILPE har kunnat fungera så normalt som möjligt under dessa exceptionella tider.  

Säkerhetsåtgärder

I Finland vi följer rekommendationer och instruktioner från relevanta myndigheter utöver lokala expertriktlinjer. Instruktioner kan variera på den marknader där vi är verksamma, så våra dotterbolager i Sverige, Baltikum, Polen, Ryssland och Ukraina kommer också att agera enligt lokala instruktioner och allmänna rekommendationer.

Våra säkerhetsåtgärder inkluderar distansarbete och begränsade sociala kontakter för att undvika spridning av COVID-19. Vi rekommenderar starkt virtuella träffar med kunder t.ex. via Teams. Möten, ansikete mot ansikte kan endast ordnas om det är säkert och rimligt med tanke på de nationella COVID-19-instruktionerna. I Finland undviker vi fysiska möten och onödiga besök på vår fabrik kommer inte att ordnas. Dessutom tillhandahåller vi munskydd till vår personal och rekommenderar att man använder dem.

Logistik, material och delar

Den globala råvarumarknaden har påverkats av pandemin. Under de senaste månaderna har råmaterialkostnaderna för plast och metall stigit exceptionellt snabbt och kraftigt. För tillfället är våra leveranstider normala och det minskade utbudet på råmaterial har inte påverkat produktionen. Sannolikheten för störningar har dock ökat.

Vi följer situationen noga och kommer att meddelar omedelbart om våra leveranstider påverkas. Vårt mål är att våra kunder och samarbetspartners ska vara så lite påverkade som möjligt.

Vi vill uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder, skydda våra anställdas hälsa och trygghet och bibehålla den stabila ekonomiska situationen för vår arbetskraft. Därför arbetar vi enligt beskrivningen ovan. Våra medarbetares, kunders och samarbetspartners säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet.

Vänligen,
Tuomas Saikkonen
VD
VILPE

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs mer: