Informacje o Covid-19

Zaktualizowano 1 kwietnia 2021 r
Uważnie monitorujemy sytuację COVID-19 i wdrożyliśmy liczne działania promujące higienę i dystans społeczny w naszym miejscu pracy. Działania te miały zasadnicze znaczenie, dzięki nim produkcja i logistyka VILPE ​​mogły działać na tyle normalnie, na ile to możliwe w tych wyjątkowych czasach.  

Nasze środki ostrożności

W Finlandii stosujemy się do wszystkich zaleceń i instrukcji przekazywanych przez władze i służbę zdrowia, a także do wytycznych lokalnych ekspertów. Mogą się one różnić w zależności od kraju, dlatego nasze spółki zależne w Szwecji, krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i na Ukrainie również postępują zgodnie z lokalnymi instrukcjami i zaleceniami.

Nasze środki ostrożności obejmują pracę zdalną i ograniczanie kontaktów towarzyskich, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zdecydowanie zalecamy spotkania z klientami online. Dopuszczamy spotkania osobiste tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne i rozsądne, biorąc pod uwagę krajowe instrukcje dotyczące COVID-19. W Finlandii unikamy fizycznych spotkań, a wizyty w naszej fabryce nie są obecnie organizowane. Ponadto promujemy stosowanie maseczek, zapewniamy je naszym pracownikom.

Logistyka, materiały i komponenty

Pandemia odbiła się także na światowym rynku surowców. W ostatnich miesiącach koszty surowców z tworzyw sztucznych i metali wzrosły wyjątkowo szybko i znacząco. Na razie harmonogramy dostaw produktów pozostały niezmienione, a zmniejszona podaż surowca nie wpłynęła na naszą produkcję. Jednak prawdopodobieństwo zakłóceń wzrosło.

Uważnie śledzimy sytuację i niezwłocznie informujemy naszych partnerów w przypadku jakichkolwiek zmian w terminach dostaw. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu tej sytuacji na naszych klientów i partnerów.

Chcemy dotrzymywać zobowiązań wobec naszych partnerów, chronić zdrowie i bezpieczeństwo oraz utrzymywać sytuację finansową naszych pracowników. Dlatego działamy zgodnie z powyższym. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych partnerów i pracowników są dla nas najważniejsze.

Z poważaniem,

Tuomas Saikkonen

CEO VILPE