Undvik takläckor – ladda ner guiden!

Flacka tak är trendigt i Norden. Se upp, säger takexperten som vet vilka utmaningar det innebär. Fukt- och vattenskador på taket är de vanligaste och dyraste byggskadorna, och de uppstår oftast på flacka tak. Takläckorna lär öka i takt med antalet moderna lådhus, speciellt hos oss där klimatet ställer höga krav på takmaterial och takprodukter.

“Man måste verkligen veta vad man gör när man bygger flacka tak. Också små fel kan ställa till med stora problem.”, säger Vilpes produktutvecklingsingenjör Veli-Pekka Lahti.

Byggfel på taket uppstår ofta redan i ett tidigt skede på grund av monterings-, planerings-, eller produktionsfel. Ju fler inblandade desto mer rörigt brukar det bli, inte minst när det gäller reklamationer och utredningar. Alla vill bygga snabbt och billigt och då ökar risken för misstag. Just därför är det viktigt att produkttillverkarna erbjuder lättmonterade produkter, så att du som takinstallatör kan göra ditt jobb enkelt och korrekt – utan krångel.

Bygg flacka tak med fortsatt gott rykte

I guiden “Fukt- och vattenskador i taket är det vanligaste byggfelet – så här undviker du dem” listar vi de fyra vanligaste orsakerna till fukt- och vattenskador i takkonstruktioner. Här kan du också läsa takexpertens bästa tips till takinstallatörer som vill bygga tak som håller, även i framtiden. Dessutom har vi samlat intressanta och tänkvärda siffror från Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn.

Takinstallatörer lever på sitt goda rykte, och det är aldrig värt att riskera.

Fyll i formuläret och ladda ner guiden

Läs mer: