Så lyckas du på framtidens ventilationsmarknad

Frisk luft är eftertraktad. Inte minst bland arbetsgivare som vill ha produktiva och kreativa medarbetare. Moderna ventilationssystem är behovsstyrda och smarta, men de kräver ny teknik som framtidens ventilationsentreprenörer måste behärska.

Hela havet stormar i ventilationsbranschen. Ny teknik som artificiell intelligens och IoT förändrar sättet vi arbetar med ventilation. Vill du vara kvar i leken behöver du lära dig de nya reglerna. Det handlar dels om att skapa optimal inneluft men också om att göra byggnader mer energisnåla.

Man brukar säga att artificiell intelligens kan få ner 20 procent av energiförbrukningen på uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringen. Och tittar man på den totala driftinbesparingen så säger man att den kan vara ungefär 6 procent”, säger Britta Permats som är verkställande direktör på Svensk ventilation.

Britta Permats är övertygad om att du som entreprenör har mycket att vinna på att utforska digitaliseringens möjligheter och satsa på ny teknik. Samtidigt varnar hon för fallgropar i övergångsskedet. En investering som visar sig vara felaktig kan bli ett dyrt misstag. Det gäller att hitta en effektiv men samtidigt användarvänlig lösning som du kan utnyttja på bästa möjliga sätt.

Vill du bli en modern ventilationsentreprenör?

Har du koll på vad behovsstyrd ventilation egentligen betyder? Och hur kan en byggnad vara smart? Ladda ner artikeln så får du svar på frågorna, och dessutom veta hur Britta Permats tror att den nya tekniken kommer att förändra ventilationsbranschen.

Säkra din plats på framtiden ventilationsmarknad. Ladda ner artikeln med våra bästa tips för att lyckas!

Fyll i formuläret och ladda ner artikeln.

Läs mer: