Så här kontrollerar du taket

hus

Enligt allmänna rekommendationer ska man kontrollera taket på våren och hösten. Regelbundna takkontroller kan förlänga takets livslängd och minska risken för läckor. När du kontrollerar taket, fäst då uppmärksamhet på följande:

  • Putsa rännorna rena från löv och annat skräp.
  • Putsa taket rent från smuts och annat skräp.
  • Ta bort eventuell mossa.
  • Kontrollera att alla stegar och snöskydd är i skick.
  • Om du har ett tegeltak, kontrollera att tegelplattorna är hela.

Kom ihåg att alltid använda rätt skyddsutrustning på taket.

Andra viktiga saker att kontrollera

När du kontrollerar taket under våren och hösten ska du samtidigt kontrollera genomföringarna. Här följer en check-lista på allt du ska kontrollera.

1. Genomföringen ska vara vattentät

Skarven mellan genomföringen och röret
Kontrollera att genomföringen fortfarande sitter fast i taket och att skruvarna är hela och på plats. Kontrollera också att röret sitter tätt fast i genomföringen. Skarvarna måste vara hela och det får inte till exempel finnas några tryckskador från exempelvis is.

När man monterar genomföringar är det mycket viktigt att täta dem noggrant. Om man senare upptäcker brister i tätningen går det bra att i efterhand täta genomföringen med limmassa som lämpar sig för utomhusbruk.

Genomföringens omgivning
Putsa bort eventuell smuts eller skräp som kan finnas runt genomföringen, till exempel mossa eller löv som kan bilda vatten- eller snöansamlingar runt genomföringen.

Kontrollera undertaket
När du inspekterar taket behöver du också kontrollera takets skick på undersidan. Om det är möjligt, kontrollera mellantaket för att försäkra dig om att ingenting har gått sönder eller läcker. Titta efter mörka fläckar, de kan vara ett tecken på fuktskador.

2. Takfläkten

Kontrollera att takfläkten snurrar utan problem. Lite smuts och skräp påverkar inte fläktens funktion, men stora mängder smuts och skräp måste man ta bort. En fungerande takfläkt snurrar jämt och låter inte på ett konstigt sätt. Om takfläkten ger ifrån sig pipande eller gnällande ljud, är det sannolikt att lagern är sönder. Var försiktig när du rengör takfläkten så att ingenting går sönder.

3. Tätningar på papptak

På papptak är det viktigt att kontrollera att gummitätningarnas skarvar i bitumenskiktet är hela och täta. Det är extra viktigt att kontrollera flacka tak eftersom snö under vintern smälter på taket till skillnad från branta tak där snön faller ner från taket. När tätningar och sömmar är i skick, kan inte snö eller fukt tränga in i konstruktionerna.

4. Kontrollera skorstensgenomföringen

1. För ett par år gamla stockhusbyggnader

Stockhus trycks ihop en aning under de första åren. VILPEs skorstensgenomföring har en gummikrage som ska spännas fast med en klämma mot skorstenen. Det här säkrar vattentätheten.  Kontrollera att gummikragen sitter på plats. Om det behövs, lös upp klämman en aning och tryck ner gummitätningen så att den ligger tätt emot genomföringen.  

2. Efter soteld

Om du har haft soteld i skorstenen måste du kontrollera att skorstensgenomföringen inte har tagit skada. Soteld kan skada gummidelen i skorstensgenomföringen. Om gummitätningen är skadad måste den bytas ut. Skorstensgenomföringens garanti gäller inte längre efter soteld.

Varför är det viktigt att kontrollera taket?

Om taket har lagts av professionella takläggare, är VILPEs produkter säkra och hållbara alternativ speciellt i vårt nordiska klimat. Produkterna tål ändå inte vad som helst och till exempel ett monteringsfel är en riskfaktor. Därför är det viktigt att upptäcka eventuella problem och laga dem i god tid. Då håller både huset och taket i årtionden.

Eftersom kvaliteten på VILPEs produkter är utmärkt kan också VILPE erbjuder marknadens bästa garantier. Den tekniska garantin är 20 år, färggarantin 10 år och de elektriska delarna av takfläktens motor har en garanti på två år. Garantin är i kraft om produkten är monterad, använd och underhållen enligt instruktionerna.

VILPEs försäljning hjälper dig gärna om du har frågor om garantin eller monteringen.