Permitteringar och uppsägningar på VILPE efter omställningsförhandlingar

VILPE tehdas/fabrik

Ventilations- och specialtaktillbehörstillverkaren VILPE Oy:s omställningsförhandlingar avslutades 20.4. Omställningsförhandlingarna resulterade i uppsägningar för 6 anställda från produktionen och 2 tjänstemän samt 3-4 veckor långa permitteringar, som berör ca 40 tjänstemän och anställda inom fastighetsskötsel.

Orsaken bakom omställningsförhandlingarna är den betydande och plötsliga nedgången i ny- och ombyggnad, vilket har resulterat i svag försäljning under årets första kvartal. Utsikterna för byggbranschen för 2023 är dyster både på den inhemska och de utländska marknaderna och situationen förväntas inte förbättras inom den närmaste tiden. Målet för omställningsförhandlingarna var att balansera ekonomin och säkra företagets verksamhet.

Innan omställningsförhandlingarna inleddes utredde man på VILPE andra sätt att spara. Man minskade andra utgifter i affärsverksamheten och sköt upp planerade investeringar till år 2024. Verkställande direktör Tuomas Saikkonen beslöt också att halvera sin lön från maj till slutet av året. Företagets ägare har också förbundit sig till att inte lyfta dividender åren 2023 och 2024.

Trots planerade och redan förverkligade åtgärder blev man tvungen att spara också genom uppsägningar och permitteringar. Målet var att minska företagets personalkostnader med åtta procent, vilket innebär ungefär 500 000 euro. Omställningsförhandlingarna inleddes 3.4 och berörde alla VILPEs anställda med undantag för försäljningen, plastproduktionen och produktionens maskinunderhåll.

VILPE sysselsätter ca 110 personer i Finland, varav ungefär hundra arbetar i Korsholm. Företagets produktion och huvudkontor ligger i Korsholm.