Zawiadomienie o zmianie nazwy firmy SK Tuote Poland sp. z o.o. na Vilpe Poland sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.10.2018 roku zmianie uległa firma nazwa naszej Spółki z dotychczasowej 
SK Tuote Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na 
Vilpe Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianom.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana firmy (nazwy) Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów.

Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach. W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego biura pod nr tel. +48 71 740 26 23

Z wyrazami szacunku


Zarząd Vilpe Poland sp. z o.o.


VILPE-tehdas-katto