MIPS-luku kertoo VILPE®-tuotteiden ympäristövaikutukset

Ympäristön kunnioittaminen on yksi VILPE Oy:n arvoista. Me esimerkiksi laskemme VILPE®-tuotteiden ympäristövaikutukset MIPS-luvun (Material Input per Service Unit) avulla. MIPS-luku ilmaisee, kuinka paljon luonnonvaroja (”materiaalia”) käytetään kaikkiaan esimerkiksi tietyn tuotteen tuottamiseen.


”Elinkaaren aikana kuluneiden luonnonvarojen määrä (MI) jaetaan MIPS-laskennassa elinkaaren aikana aikaansaatujen palvelusuoritteiden määrällä (S), jolloin saadaan tietää luonnonvarojen kulutus yhtä palvelusuoritetta kohden. Esimerkiksi huonekalun palvelusuoritteeksi voidaan määritellä sen käyttövuosien määrä ja auton palvelusuoritteeksi sen elinkaarensa aikana kulkemien kilometrien määrä.” VILPEn MIPS laskettiin huippuimurille, ja sen palvelusuoritteeksi määriteltiin poistettu ilmamäärä.

mips

MIPS on toimiva mittari, ja laskelmia tuotteiden ekotehokkuudesta on hyödynnetty esimerkiksi FIN-MIPS Kotitalous -tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta. Hankkeen päärahoittajana toimi ympäristöministeriö, ja tutkimuksen toteutuksesta ja koordinoinnista vastasi Suomen luonnonsuojeluliitto.

MIPS-luvun avulla mitataan tuotteen ekotehokkuutta ja luonnonvarojen tuottavuutta. Se tarkastelee tuotteiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Mitä pienempi MIPS-luku on, sitä vähemmän luonnonvaroja tuote käyttää.

Esimerkiksi VILPE® ECO190S/Ø125 -huippuimuri (tuotenumero 737512) on 27 prosenttia ekotehokkaampi kuin toinen vastaava markkinoilla oleva tuote. VILPE® ECO190S/Ø125 -huippuimurin MIPS-luku oli 1,05725E-06 ja toisen valmistajan vastaavan tuotteen MIPS-luku oli 1,45362E-06. Katso, miten laskelmat tehtiin. PDF

Me VILPEllä tiedämme MIPS-laskelmien ansiosta esimerkiksi sen, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota tuotesuunnittelussa, jotta VILPE®-tuotteet ovat mahdollisimman ekotehokkaita.

VILPE® on vastuullisen rakentajan valinta.

 

Lähteet:

https://keskkonnakunstnikud.files.wordpress.com/2011/02/mips-soome-keeles.pdf

https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/misc/MIT_2014.pdf

https://www.researchgate.net/publication/242744964_The_MIPS_Concept_Material_Input_Per_Unit_of_Service_A_Measure_for_an_Ecological_Economy

FIN-MIPS Kotitalous: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38343/SY43_2008_KotiMIPS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maisema talot