Laatu ja ympäristö

SK Tuote panostaa vahvasti sekä yrityksen toiminnan että tuotteiden laatuun. SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti ja SGS ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti. Sertifiointien laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, valmistuksen ja myynnin.

 

SK Tuote kehittää jatkuvasti valmistusprosessejaan, jotta asiakkaille voidaan taata paras mahdollinen laatu ja tuotteiden soveltuvuus. VILPE®-tuotteiden soveltuvuus rakentamiseen voidaan osoittaa VTT C163 -tuotesertifikaatilla sekä kiinnikkeiden osalta Eurooppalaisella teknisellä ETA-12/0595-hyväksynnällä ja VTT-laadunvalvontatodistuksella. VILPE®-huippuimurit on CE-merkitty pienjännitedirektiivin mukaan, SGS ja NCS -sertifikaatit. Luotettavuus kaikissa tilanteissa on keskeinen osa ajattelutapaa SK Tuotteella. Tästä syystä tarjoamme VILPE®-tuotteille 20 vuoden teknisen takuun ja 10 vuoden väritakuun sekä sähköosille 2 vuoden takuun.

 

Huomioithan, että takuumme pätevät kun, erillistä läpivientiosaa edellyttävät VILPE® ilmastoinnin päätelaitteet on asennettu VILPE®-läpivienteihin ja VILPE®- läpivienneissä on käytetty VILPE® ilmastoinnin päätelaitteita. Tämä on siitä syystä, että SK Tuote tarjoaa markkinoiden pisimmät takuut ja voimme varmistua erinomaisesta laadusta vain, kun koko kokonaisuus on toteutettu VILPE®-tuotteilla.

 

VILPE Fans

LAATUPOLITIIKKA

Laatujärjestelmämme päätavoitteena on saada aikaan asiakkaidemme tarpeet tyydyttävää toiminnan ja tuotteiden laatua. Laatujärjestelmämme avulla tehostamme toimintaamme kaikilla tasoilla minimoimalla virheet ja työskentelemällä kerralla valmiiksi -periaatteen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta. Johto on sitoutunut antamaan resurssit laadun tuottamiseen.

 

Laatua mittaamme seuraamalla:

  • Reklamaatioiden määrää
  • Toimitusvarmuutta
  • Sisäistä laatua
  • Yrityksen taloudellista tulosta

 

SGS ISO 9001 Certification

 

ISO 9001

SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti. Sertifioinnin laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, valmistuksen ja myynnin. ISO 9001 on yksi maailman käytetyimmistä laadunhallinnan työkaluista. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen muodostavat tärkeän osan SK Tuotteen strategiasta.

 

9001

 

 

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

SK Tuote Oy valmistaa korkealuokkaisia rakennusteollisuuden muovituotteita, joiden tavoitteena on ohjata asiakkaitamme energiatehokkaaseen, taloudellisesti kannattavaan ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Jatkuva toiminnan parantaminen sekä tuotteiden ja menetelmien kehittäminen ovat SK Tuote Oy:n ja sen työntekijöiden yhteinen tavoite. Tällä tavalla ennakoimme asiakkaidemme odotuksia, parannamme ympäristön hyvinvointia ja sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

SK Tuote Oy:n ympäristöjärjestelmä on ISO14001 standardin mukainen. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja –velvoitteita sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja määräyksiä. Keskustelemme ja tiedottamme avoimesti ympäristöasioista sekä yrityksen sisällä että yrityksestä ulospäin.

SK Tuote Oy:n ympäristötavoitteena on energiatehokkaiden tuotteiden suunnittelu, tehtaamme energian käytön tehostaminen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä muovien kierrätettävyyden lisääminen koko elinkaaren aikana.

 

SGS ISO 14001 Certification

 

ISO 14001

Ympäristön hyvinvointi on SK Tuotteelle yksi yrityksen toiminnan lähtökohdista. Yrityksen tuotteet valmistetaan kemiallisesti neutraalista ja kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenista. SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin.

 

14001